˝Stara Straža˝ na Mazalinovom Bregu u Podturnu

  • u središtu sela Podturen na mjestu današnjeg povišenog platoa pod nazivom Mazalinov Breg – kojeg se stariji mještani Podturna sjećaju kao lokacije omiljenog seoskog sanjkališta – usmena predaja locira ˝staru stražu˝ ili ˝stari turen˝ u koji su bježali ˝beli fratri˝ prilikom Osmanlijskih provala.
  • analizom kartografskih i povijesnih izvora, konfiguracije terena i iskaza mještana pretpostavljeno je kako se na današnjem položaju Mazalinovog Brega, tijekom ranog novog vijeka nalazilo utvrđenje kao dio obrambenog sustava na rijeci Muri čiju gradnju započinje Nikola IV. Zrinski radi zaštite od osmanlijskih osvajačkih i pljačkaških pohoda. (BM)

Please like & share:

Article written by admin