Kaj skriva „Stekljena gora“?

muzejska kreativna radionica

„Stekljena gora“ naziv je bajke u kojoj pratimo siromašnog mladića koji kreće u potragu za suprugom. Na svom putu susreće prelijepu vilu s krilima u koju se zaljubi te je dovede staroj majci kao snahu. No, jednog dana vila nestane, a mladić ponovno kreće u potragu. Na svom putu susreće bijele vile, hitrog konja Vidovinu, četiri vjetra i babu Rumpumpum!

Nakon čitanja priče slijedi razgovor o pročitanome i likovima koji se javljaju u bajci i usmenoj predaji Međimurja.

U drugom ćemo se dijelu radionice i sami dati u potragu i to za riječima! Kroz „Pamtilicu“ ćemo utvrditi značenja pojedinih međimurskih riječi iz bajke, a potom ih i nacrtati. Kao i u svakoj bajci, iznenađenje dolazi na kraju pa će tako i ovi crteži završiti na posebnom mjestu!

Ovu je bajku na kajkavskom dijalektu ispričala Monika Žiga iz Donje Dubrave, a tonski se zapis čuva u Muzeju Međimurja Čakovec. Zamišljena je kao inicijalno upoznavanje s usmenom predajom Međimurja i kao dopuna nastavnom programu zavičajne povijesti, hrvatskog jezika i književnosti te likovne umjetnosti.

Cilj je radionice prenijeti djeci međimursku bajku koju ćemo čitati u dijalektu kako je i zapisana, upoznati nadnaravne likove iz usmene predaje Međimurja, razvijanje svijesti o bogatstvu kulturne baštine (posebno nematerijalnog segmenta), uočavanje vrijednosti usmene predaje i starijih kao prenositelja znanja, važnosti čitanja i razvijanja kritičkog razmišljanja te razvijanje pravilnog ponašanja u muzeju i sličnim kulturnim institucijama.

Uđite s nama u bajkoviti svijet usmene predaje Međimurja!

Okvirno trajanje programa: 90 minuta
Ciljna skupina: djeca od 7 do 10 godina
Maksimalan broj sudionika po radionici: 25

INFORMACIJE I NAJAVE
Janja Kovač, kustosica etnografskih zbirki
T /F +385 (0)40 313 499
E janja.kovac@mmc.hr