Kraljeva stvaraonica – RADIONICA ANALIZE SLIKE

Nakon uspješno provedenih dosadašnjih radionica – radionica crteža, boje i plastike – u četvrtak, 27. travnja u 17 sati, u Kraljevu vrtu u Čakovcu održat će se i RADIONICA ANALIZE SLIKE, koju će voditi poznati međimurski slikar i grafičar Krešimir Hlebec. Na toj radionici polaznici će naučiti ponešto o likovnim djelima Ladislava Kralja Međimurca izloženih u njegovoj rodnoj kući, odnosno Memorijalnoj zbirci:

  1. Uočavanje formalnih i sadržajnih kvaliteta, specifičnih za svaki od navedenih dijelova slikareva opusa.
  2. Analiza likovnih dijela umjetnika s obzirom na slikarevu osobnu stilsku evoluciju koja ima svoja polazišta u figuraciji, a kreće se prema apstrakciji.
  3. Usporedba Kraljevih dijela s djelima hrvatskih suvremenika u kontekstu poslijeratne hrvatske umjetnost.
  4. Usporedba sa srodnim umjetničkim stremljenjima u svijetu, a koja su prethodila sličnim pojavama u Hrvatskoj.

Cilj radionica je obrazovati mlađu publiku u osnovama umjetničkog izražavanja i pružiti im bazične teoretske i praktične smjernice za razumijevanje umjetničkog djela. Radionice su dopuna formalnoj naobrazbi koja se nudi u školama i kreirane su u suradnji s akademski obrazovanim umjetnicima koji imaju iskustva i u pedagoškom radu. Namijenjene su mladim kreativcima koji bi voljeli naučiti nešto više i  iskušati se u različitim vidovima umjetničkog izražavanja te dobiti teoretsku podlogu i saznanja za evaluaciju umjetničkih djela. S obzirom da zvuk također može biti jedan vid umjetničkog stvaralaštva, likovnim radionicama dodali smo i jednu audio radionicu.

Sve radionice su besplatne, materijal osigurava Muzej Međimurja. Radionice su namijenjene mladeži od petnaest do dvadeset pet godina.

Maksimalan broj sudionika po radionici je 15 osoba.

Ukoliko želite sudjelovati molimo vas da ispunite prijavnicu.

Prijavnicu i eventualne dodatne upite šaljite voditeljici prijava Tajani Vidović na e-mail: tajana_vidovic24@yahoo.com .

Za detaljniji program pratite muzejsku internetsku stranicu: http://mmc.hr/

Please like & share:

Article written by admin