Muzej Međimurja Čakovec na 41. Interliberu

Muzejski dokumentacijski centar (MDC) je 1982. pokrenuo projekt izdavačka djelatnost muzeja i galerija. Od tada se tom godišnjom tematskom izložbom široj publici omogućava uvid u recentnu nakladničku produkciju hrvatskih muzeja i galerija. Izložba muzejskih publikacija jedina je i najstarija manifestacija u hrvatskome i širem europskom okruženju. Kontinuitet ovih izložaba s jedinstvenim sadržajem, recentnom građom i definiranom izložbenom koncepcijom privlače pozornost brojne publike.

Izložba će se, kao i ranijih godina, održati u sklopu Interlibera – 41. međunarodnog sajma knjiga i učila,  od 13. do 18. studenoga 2018. na Zagrebačkom Velesajmu.

Muzej Međimurja Čakovec već tradicionalno sudjeluje ovaj put na 37. izložbi izdavačke djelatnosti hrvatskih muzeja i galerija svojim najnovijim publikacijama:

LJUDSTVO MOJE MEĐIMURSKO, IMAŠ BLAGA I BOGATSVA, Nematerijalna baština Međimurja/ katalog
ZBIRKA BALI- IZBOR IZ HRVATSKE UMJETNOSTI/ katalog 
STANISLAV NOVAK-PHOTO CITI/ deplijan
HANIBAL SALBARO, ARVINIAS- segment 2 / deplijan
DINO TRTOVAC/ katalog
Muzej za POGLED/ publikacija projekta.

Please like & share:

Article written by admin