Muzej u brojevima

Muzej Međimurja Čakovec u svom fundusu čuva 25 835 predmeta od čega je 2833 predmeta izloženo u stalnom postavu etnografskog i likovnog odjela na prvom katu te arheološkom, povijesnom i kulturno-povijesnom na drugom katu palače. Najviše predmeta broje likovne zbirke (7403 predmeta), zatim arheološke (7181), kulturno-povijesne (4839), povijesne (3214) i etnografske (3193).

Please like & share:

Article written by admin