Nikola VII. Zrinski Čakovečki iz radionice kipara Luje Bezeredija i Aleksandra Schulteisa

  • čakovečki kipar Lujo Bezeredi od 1942. živio je ponovno u Čakovcu. Osmog srpnja iste godine u Starom gradu otvorena je velika izložba međimurske „narodne“ umjetnosti, koju je organizirala netom osnovana udruga građana Zrinyi grupa viteškog reda u kojoj su se okupile osobe odlikovane u Prvom svjetskom ratu. Na izložbi se mogao razgledati materijal etnografskog porijekla, radovi umjetnika amatera kao i ostvarenja Aleksandra Schulteisa, Ladislava Kralja – Međimurca, Ljudevita Pandura, Emila Slabockog i već spomenutog Bezeredija.
  • u ondašnjem izdanju tjednika Međimurje na mađarskom jeziku objavljeno je da se Bezeredi predstavio sa deset skulptura od pečene gline čiji su motiv bili radnici i seljaci težaci puni životne snage. Najveću pozornost ipak je privukla skulptura sa slike posvećena Nikoli Zrinskom.
  • istim likom pozabavio se tada i mladi akademski kipar Schulteis, nešto drugačije interpretirajući našeg  tragičnog povijesnog junaka. (ENJ)

Please like & share:

Article written by admin