Rekonstrukcija dotrajalih dimnjaka palače Staroga grada Čakovca

Istodobno sa statičkom sanacijom palače Staroga grada u Čakovcu – u ovom trenutku najopsežnijeg i najskupljeg graditeljskog zahvata – obavljaju se i radovi manjeg obima, ali ne i od manje važnosti u cjelokupnoj obnovi tog zdanja. Jedan od takvih radova je i upravo završena rekonstrukcija dvaju dotrajalih, ruševnih dimnjaka na sjeverozapadnom krilu palače.

Uz veliku krovnu konstrukciju palače, dimnjaci su najizloženiji klimatskim uvjetima pa zahtijevaju stalnu brigu i vrlo česte graditeljske zahvate. Pritom treba istaknuti kako nije riječ samo o radovima na vidljivom dijelu dimnjaka iznad krovišta, nego i zahvatima koji uključuju sanaciju cijele konstrukcije, od podnožja do krova. Rezultat toga su vrlo opsežni radovi, povezani s ne baš zanemarivim financijskim troškom. Najnovija rekonstrukcija dvaju, od ukupno četrnaest dimnjaka na palači, stajala je više od 55.000 kuna, a troškove je u cijelosti podmirila Međimurska županija.

Please like & share:

Article written by admin