Otvorenje Muzejskog informativnog centra

U palači Staroga grada Čakovca 28. travnja u 18 sati otvoren je Muzejski informativni centar – MIC. Centar je zamišljen kao polazišna info točka projekta Putovi Zrinskih i centar informacija vezanih uz turističku ponudu Čakovca i Međimurja. Dodatni sadržaji uključivali bi posjet samom Muzeju Međimurja Čakovec, suvenirnici i kušaonici pjenušca. Na taj način će se postići jedan dio revitalizacije turizma u Starome gradu, a Muzej će dobiti na vidljivosti i biti jedan od temeljnih razloga posjete.

U sklopu projekta Putovi Zrinskih izraditi će se softver s kartom svih lokacija, radi lakše navigacije kroz projektno područje, te softver za info-kiosk sa svim osnovnim turističkim informacijama. Na predviđenih 17 lokacija u Međimurju postaviti će se info-ploče koje će biti prenosive i na kojima će se nalaziti osnovne informacije o povijesti Međimurja u vrijeme vladavine obitelji Zrinskih.

vrijeme održavanja: 28. travnja 2015
organizator: Muzej Međimurja Čakovec
mjesto održavanja: Muzejski informativni centar Muzeja Međimurja Čakovec

Please like & share:

Article written by admin