Portal digitalizirane baštine Murske Sobote i Čakovca

U sklopu projekta pHisCulture: Upoznajmo zajedničku povijest u kulturnoj suradnji za budućnost, kojeg je Muzej Međimurja Čakovec proveo unutar Operativnog programa prekogranične suradnje SI – HR 2007 – 2013 postavljen je portal s digitaliziranom bazom podataka. Osnovna platforma projekta temeljila se na istraživanju i prezentiranju povijesnog razdoblja kraja 19. i početka 20. stoljeća Čakovca i Murske Sobote. Ovaj period prijelaza stoljeća popularno nazivan Fin de siècle smatra se zlatnim dobom industrijskog i privrednog razvitka ne samo istraživanih gradova nego općenito zapadnog svijeta kao vrijeme u kojem pojavom elektrifikacije, željezničke pruge, medicinskih i kemijskih otkrića te tehnoloških inovacija započinje moderno novo doba.

Portal je postavljen na internetskoj stranici Pomurskog muzeja Murska Sobota. Na portalu je na pregledan, sistematiziran i stručan način uvrštena i javnosti dostupna raznolika digitalizirana građa istražena tijekom trajanja projekta (18. prosinac 2013. – 16. srpanj 2015.) Građa je korištena za pripremu predavanja i radionice za srednje škole održavane tijekom 2014. godine, korištena je zatim u pripremi dviju izložbi: „Večernji soirée: Fin de siècle u Čakovcu“ koju je pripremio Muzej Međimurja Čakovec te na uzložbi „Med podeželjem in mestom Murska Sobota 1850 – 1920“ u pripremi i realizaciji Pomurskog muzeja Murska Sobota. Također su isti materijali poslužili kao podloga za pisanje stručnih i znanstvenih tekstova koje možete naći u katalozima navedenih izložbi (katalozi su dostupni u suvenirnici Muzeja Međimurja). Na portalu su ponuđene na uvid stare fotografije i razglednice, fotografije, dokumenti, opisi arhitekture i fotografije predmeta iz danog perioda te popis korištene stručne literature. Portal je prvenstveno namijenjen javnoj prezentaciji muzejske građe i znanja građanstvu, a posebno će biti koristan za učenike, studente, istraživače, turističke djelatnike i turiste koji će moći iz portala crpiti pouzdane i činjenične podatke o povijesti Čakovca i Murske Sobota.

Ovim putem pozivamo građane ukoliko imaju stare fotografije ili razglednice iz perioda 19. i prve polovice 20. stoljeća i žele ih besplatno ustupiti na skeniranje i prezentaciju na portalu, neka dođu u Muzej Međimurja osobno ili nam se jave na mail adresu: masa.hrustek.sobocan@mmc.hr. (MHS)

Za ulazak na portal klikni na: poveznicu na Portal digitalizirane baštine Murske Sobote i Čakovca

letak za portal

Please like & share:

Article written by admin