Stalni postav likovnih zbirki

Likovna galerija Muzeja Međimurja Čakovec utemeljena je kao muzejski odjel 1968. godine. Autorica koncepcije prvog stalnog postava galerije, koji je uz nekoliko izmjena i dopuna bio dostupan javnosti sve do 2012. na 2. katu Muzeja, je prof. Ljubica Ramušćak povjesničarka umjetnosti, kustosica, a kasnije ravnateljica Muzeja sve do umirovljenja 2006. godine. Tijekom tog razdoblja prikupljena su brojna djela hrvatskih suvremenih umjetnika kao i onih povezanih s Međimurjem.

Novi stalni postav likovnih zbirki uređen je na 1. katu jugoistočnog krila muzeja i otvoren 30. rujna 2016. godine. Autorica koncepcije i likovnog rješenja je viša kustosica Erika Nađ Jerković.

U fundusu Muzeja Međimurja Čakovec je jedanaest likovnih zbirki u kojima se trenutačno čuva više od 7300 predmeta. U novom stalnom postavu galerije predstavljeno je sedam zbirki s gotovo 400 slika, grafika i skulptura izloženih u osam dvorana ukupne površine 351 kvadratnog metra. To su zbirke: Zbirka Luje Bezeredija, Zbirka Marije Zidarić, Zbirka Pavla Vamplina, Zbirka Priske Kulčar, Zbirka Angele Bek, Zbirka umjetnika Međimurja, Zbirka hrvatske umjetnosti 20. i 21. stoljeća.

Galerijski stalni postav korespondira s koncepcijom kompleksnog zavičajnog muzeja prezentirajući prvenstveno djela autora koji su rođenjem, životom i radom povezani s Međimurjem.

Samostalno su prezentirane zbirke pet međimurskih umjetnika dok su izabrana djela ostalih autora iz ove skupine izložena s djelima drugih hrvatskih suvremenih umjetnika kako bi se kontinuitet likovnih osobnosti ovog sjevernog podneblja sagledao u kontekstu hrvatske likovne scene. Prezentacija zbirki je kronološka a izložena djela nastala su u vremenskom rasponu od 1928. nadalje.