U nedjelju, 30. travnja u Kraljevu vrtu – Radionica kompozicije

Samo značenje riječi kompozicija proizlazi iz latinskog jezika (latinski compositio: sastavljanje), a podrazumijeva odnos i uzajamnost pojedinih dijelova nekog umjetničkog djela; sastavljanje dijelova i  različitih elemenata u cjelinu; način na koji je nešto složeno, sastavljeno; spoj, sastavak, slaganje; suodnos i uzajamnost pojedinih dijelova čega.

Glavni cilj ove radionice je intuitivno istraživanje i samostalno pronalaženje novih mogućnosti komponiranja, naglasak na individualnom i intuitivnom pronalaženju različitih metoda komponiranja, temeljnih postupaka uključujući improvizaciju, analizu, stvaranje po analogiji, eksperimentiranje.

Opažanje samo po sebi nije mehaničko bilježenje podražaja koje fizički svijet nameće receptorima čovjeka ili životinje, nego aktivno i stvaralačko prihvačanje strukture. Opažanje oblika je poimanje općih strukturalnih odlika. Vizualni svijet predstavlja realnost koja je oko nas, a ona nam se daje samo u fragmentima. Svaki fragment predstavlja samog sebe, ali je istovremeno i znak vlastite ograničenosti. Spoznajne radnje koje se zovu mišljenjem nisu samo privilegija mentalnih procesa iznad i izvan opažanja, nego su bitni sastojci samog opažanja. Za Platona, intuicija je bila najviši stupanj ljudske mudrosti, jer je omogućavala izravan pregled transcendentalne biti kojoj sve stvari iz našeg iskustva duguju svoje postojanje. Osim što pruža red, svako je umjetničko djelo intuitivna struktura te kao takvo podrazumijeva karakter racionalnosti.

Voditelj ove zanimljive radionice je Bojan Miljančić, rođen 1980. godine u Čakovcu. Diplomirao je na Akademiji likovnih umjetnosti u Zagrebu 2003. smjer akademski slikar, u klasi profesora Zlatka Kauzlarića – Atača, uz komentorstvo akademskog slikara i glazbenika, teoretičara, likovnog i glazbenog kritičara Marcela Bačića. Od 2003. godine bavi se pedagoškim radom, ilustracijom, audio-video produkcijom, glazbenom produkcijom u sklopu multimedijalnog tonskog studija. Godine 2014. osniva multimedijalni projekt Eikonoise, koji okuplja vrsne glazbenike i umjetnike iz različitih područja kod nas i u inozemstvu. Predsjednik je Hrvatskog društva likovnih umjetnika Međimurja.

 

Please like & share:

Article written by admin