Obavijest o prethodnoj provjeri znanja (testiranja) i sposobnosti kandidata za prijam u službu administrativni tajnik/ca
Admin | 10. studenoga 2020.

Za kandidate koji ispunjavaju formalne uvjete javnog natječaja objavljenog 19. listopada 2020. na službenim mrežnim stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i službenim mrežnim stranicama Muzeja Međimurja Čakovec za radno mjesto administrativni tajnik / tajnica provest će se provjera znanja (testiranje) sposobnosti i vještina za obavljanje poslova radnog mjesta, provjere znanja jednog svjetskog jezika, te provjera znanja rada na računalu i kvalifikacijski razgovor.

Zbog zaštite osobnih podataka, kandidati će osobno biti obaviješteni putem elektroničke pošte koju su naznačili u svojim prijavama na natječaj.

Pismeno testiranje održat će se u Muzeju Međimurja Čakovec, u Izložbenom salonu, Trg Republike 5, 40 000 Čakovec, u petak 13. studenog 2020. godine, s početkom u 9,00 sati. Zbog epidemiološke situacije vezane uz virus Covid-19 kandidati će biti raspoređeni u više grupa. Grupe će biti raspoređene za pismena testiranja u različitim vremenskim razdobljima:

 1. Od 9.00 - 10.00 h - pismeno testiranje 1. grupe
  (10.00 – 10.30 h – dezinfekcija i provjetravanje prostora)
 2. Od 10.30 – 11.30 h – pismeno testiranje 2. grupe
  (11.30 – 12 h - dezinfekcija i provjetravanje prostora)
 3. Od 12.00 – 13.00 h – pismeno testiranje 3. grupe

Testiranje će se održati uz provođenje epidemioloških mjera:

 1. Pri ulazu u prostorije Izložbenog salona MMČ osoba obvezno mora nositi zaštitnu masku i dezinficirati ruke dezinfekcijskim sredstvom.
 2. Mole se osobe da kod kuće izmjere temperaturu i da ne pristupaju testiranju ukoliko imaju temperaturu 37.2°C i/ili više i/ili pokazuju neki od simptoma bolesti COVID-19.
 3. Kandidati sjede u dvorani poštujući fizičku distancu od 1,5 m uz obvezno nošenje zaštitne maske koja mora prekrivati usta i nos.

Postupak testiranja:

Postupak testiranja i naknadni kvalifikacijski razgovor provest će Povjerenstvo za provedbu javnog natječaja.

Na pismeno testiranje je potrebno donijeti osobnu iskaznicu ili drugu ispravu na kojoj se nalazi fotografija, s kojom se dokazuje identitet osobe.

Ne postoji mogućnost naknadnog pisanog testiranja, bez obzira na razloge koje pojedinog kandidata eventualno spriječe da testiranju pristupi u naznačeno vrijeme.

Smatra se da je kandidat koji nije pristupio testiranju povukao prijavu na javni natječaj.

Nakon utvrđivanja identiteta kandidata, kandidatima će biti podijeljena pitanja iz navedenih područja testiranja.

Vrijeme trajanja testiranja – 60 minuta.

Za vrijeme testiranja nije dopušteno:
- koristiti se bilo kakvom literaturom odnosno bilješkama
- koristiti mobitel ili druga komunikacijska sredstva
- napuštati prostoriju u kojoj se provjera odvija

Pravni i drugi izvori za pismeno testiranje:

 1. OPĆI AKTI MMČ-a (objavljeni na http://mmc.hr/statut.html)
  - Statut MMČ
  - Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada MMČ
 2. ZAKONI I OSTALI PROPISI KOJI SE ODNOSE NA PODRUČJE RADA (objavljeni u Narodnim novinama):
  - Uredba o uredskom poslovanju (NN 7/2009) (objavljeno na https://narodnenovine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2009_01_7_171.html)
 3. OSTALI PODACI O MUZEJU OBJAVLJENI NA: Internet stranici Muzeja Međimurja Čakovec (www.mmc.hr).

Kvalifikacijski razgovori s kandidatima

S kandidatima koji su riješili pismene testove u postotku od 60% ili većem biti će obavljeni kvalifikacijski razgovori u ponedjeljak i utorak 16. i 17. 11. 2020. Kandidati koji su se kvalificirali za razgovor biti će obavješteni o datumu i satu dolaska putem mail adrese.

Povjerenstvo za provedbu natječaja

 
ARHIVA VIJESTI
MUZEJ MEĐIMURJA ČAKOVEC
 
Trg Republike 5, 40000 Čakovec
T/F +385 (0)40 313 499
EMAIL mmc@mmc.hr
LJETNO RADNO VRIJEME: 1. travnja - 30. rujna
Ponedjeljak - Petak: od 7 do 18 sati
Subota - Nedjelja: od 10 do 14 sati
ZIMSKO RADNO VRIJEME: 1. listopada - 31. ožujka
Ponedjeljak - Petak: od 7 do 15 sati
Subota - Nedjelja: od 10 do 14 sati
Blagdanima i državnim praznicima muzej je zatvoren.
PRATITE MMČ NA