Odluka o izboru kandidata/kandidatkinje za radno mjesto Administrativni tajnik/ca
Admin | 17. studenoga 2020.

Na temelju članka 41. Statuta Muzeja Međimurja Čakovec i po provedenom natječajnom postupku za radno mjesto: Administrativni tajnik/ce ravnateljica Maša Hrustek Sobočan dana 17.11.2020. godine donosi slijedeću

O D L U K U
o izboru kandidata/kandidatkinje za radno mjesto
Administrativni tajnik/ce

I.

Sukladno javnom natječaju koji je objavljen dne 19 .listopada 2020.g., na internet stranici Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i Muzeja Međimurja Čakovec po prijedlogu Povjerenstva za izbor kandidata/kandidatkinje za radno mjesto: Administrativni tajnik/ce, izabrana je

VALENTINA MARĐETKO, Zdenci 35c, Cirkovljan

II.

Kandidat se prima na rad na neodređeno puno radno vrijeme uz probni rad od 6 mjeseca.

III.

Izabrani kandidat dužan je javiti se u Muzej Međimurja Čakovec radi dogovora o stupanju na rad odmah po primitku ove Odluke.

IV.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

V.

Odluka će se javno objaviti na internetskoj stranici Muzeja Međimurja Čakovec www.mmc.hr i oglasnoj ploči Muzeja Međimurja Čakovec.

VI.

Kandidati/kandidatkinje koji nisu odabrani, a koji su sudjelovali u natječajnom postupku imaju pravo uvida u dokumentaciju izabranog kandidata.

Uvid u dokumentaciju može se obaviti u Tajništvu Muzeja Međimurja Čakovec, Trg Republike 5, 40 000 Čakovec, od četvrtka 19.11.2020. do petka 20.11.2020. u vremenu od 11 do 12 sati.

Uputa o pravnom lijeku:
Protiv ove odluke o izboru nezadovoljni kandidat/kandidatkinja može podnijeti prigovor Upravnom vijeću Muzeja Međimurja Čakovec u roku od 8 dana od objave Odluke o izboru na internetskoj stranici i oglasnoj ploči Muzeja Međimurja Čakovec. Prigovor se predaje pismenim putem.

Dostaviti:
1. Izabrani kandidat
2. Ostali kandidati/kandidatkinje putem internetske stranice i oglasne ploče Muzeja Međimurja
3. Pismohrana

Ravnateljica:
Maša Hrustek Sobočan, viša kustosica
 
ARHIVA VIJESTI
MUZEJ MEĐIMURJA ČAKOVEC
 
Trg Republike 5, 40000 Čakovec
T/F +385 (0)40 313 499
EMAIL mmc@mmc.hr
LJETNO RADNO VRIJEME: 1. travnja - 30. rujna
Ponedjeljak - Petak: od 7 do 18 sati
Subota - Nedjelja: od 10 do 14 sati
ZIMSKO RADNO VRIJEME: 1. listopada - 31. ožujka
Ponedjeljak - Petak: od 7 do 15 sati
Subota - Nedjelja: od 10 do 14 sati
Blagdanima i državnim praznicima muzej je zatvoren.
PRATITE MMČ NA