Odluka o poništenju javnog natječaja za ravnatelja Muzeja Međimurja Čakovec
Admin | 10. veljače 2021.

Na temelju Statuta Muzeja Međimurja Čakovec, članak 34. točka 1. koji je stupio na snagu 11.12.2018. g. Upravno vijeće Muzeja Međimurja Čakovec na 20. sjednici održanoj dne 05. veljače 2021. godine donosi

Odluku o poništenju javnog natječaja za ravnatelja Muzeja Međimurja Čakovec

I.
Poništava se javni natječaj za prijam u radni odnos ravnatelja/ravnateljice Muzeja Međimurja Čakovec, objavljen dne 07. prosinca 2020. godine u Listu Međimurje i na mrežnim stranicama Muzeja Međimurja Čakovec (www.mmc.hr).

II.
Novi javni natječaj temeljem odluke Upravnog vijeća od 20. studenog 2020. godine objavit će se u Narodnim novimana RH i na mrežnim stranicama MMČ.

III.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Predsjednica Upravnog vijeća
Karolina Juzbašić, mag.ing.

 

Obrazloženje Odluke o poništenju javnog natječaja za ravnatelja Muzeja Međimurja Čakovec

Temeljem dopisa Upravnog odjela za SKupštinu i pravne poslove Međimurske županije od dana 01. veljače 2021. godine ukazuje se na propust objave natječaja za prijam u radni odnos ravnatelja/ravnateljice Muzeja Međimurja Čakovec.

Odredbom članka 41. stavak 1. Zakona o ustanovama ("Narodne novine" broj 76/93, 29/97, 47/99, 35/08 i 127/19) propisano je da se natječaj za imenovanje ravnatelja ustanove objavljuje na mrežnim stranicama ustanove. Natječaj za imenovanje ravnatelja javne ustanove koju osniva Republika Hrvatska ili jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave objavljuje se i u "Narodnim novinama".

Obzirom da predmetni natječaj nije objavljen u "Narodnim novinama", odlučeno je kao u izreci ove Odluke.

 
ARHIVA VIJESTI
MUZEJ MEĐIMURJA ČAKOVEC
 
Trg Republike 5, 40000 Čakovec
T/F +385 (0)40 313 499
EMAIL mmc@mmc.hr
LJETNO RADNO VRIJEME: 1. travnja - 30. rujna
Ponedjeljak - Petak: od 7 do 18 sati
Subota - Nedjelja: od 10 do 14 sati
ZIMSKO RADNO VRIJEME: 1. listopada - 31. ožujka
Ponedjeljak - Petak: od 7 do 15 sati
Subota - Nedjelja: od 10 do 14 sati
Blagdanima i državnim praznicima muzej je zatvoren.
PRATITE MMČ NA