Suradnja Muzeja Međimurja Čakovec i Razvojno-edukacijskog centra za metalsku industriju – Metalske jezgre Čakovec
Admin | 29. ožujka 2021.

U novouređenim prostorima Muzeja „Riznica Međimurja“, koji će uskoro biti otvoren u novoizgrađenim i uređenim objektima u fortifikaciji Staroga grada Čakovec biti će izložene hiperrealistične lutke-vojnici s pripadajućom odjećom i oružjem iz različitih povijesnih razdoblja. Za izradu lutki, odjeće i replika oružja raspisan je javni natječaj, a posao je dobila tvrtka Kalemzen Kültür Sanat iz Turske. No, za izradu vjernih replika oružja bilo je potrebno odraditi 3D optičko skeniranje povijesnog oružja.

 

Radi se konkretno o 2 kubure, 1 pušci, 1 maču i buzdovanu koji su pripadali obitelji Zrinski, a u vlasništvu su Hrvatskog povijesnog muzeja iz Zagreba. Predmeti su trenutno izloženi u sklopu izložbe „Zrinski i čakovečki Stari grad“ na 2. katu stalnog postava Muzeja Međimurja Čakovec.

Napravljen je i sken srebrne žlice s urezanim grbom Zrinskih koju je otkrila 2015. godine prilikom arheoloških iskopavanja sjevernoga opkopa Starog grada u Čakovcu naša arheologinja Branka Kovačić. Ovaj izuzetan arheološki nalaz iz druge polovice 16. stoljeća bio je osobno vlasništvo nekog od članova poznate plemićke obitelji Zrinski, a ubraja se među najvrjedniju građu fundusa Muzeja Međimurja Čakovec.

3D skeniranje obavila je dr. sc. Marina Grabar Branilović, voditeljica Odjela za istraživanje i razvoj Razvojno-edukacijskog centra za metalsku industriju – Metalska jezgra Čakovec.

Marina Grabar Branilović je 2014. godine na Prirodoslovno-matematičkom fakultetu (PMF) Sveučilišta u Zagrebu, na Fizičkom odsjeku stekla titulu doktorice znanosti iz znanstvenog područja prirodnih znanosti, znanstveno polje fizika. Od 2007. godine bila je zaposlena na Institutu Ruđer Bošković, najprije kao znanstvena novakinja i zatim poslijedoktorantica pri Zavodu za fizičku kemiju u Laboratoriju za kemijsku i biološku kristalografiju, a potom kao poslijedoktorandica pri istom Zavodu u Laboratoriju za biokemiju proteina i molekulsko modeliranje. Od 2010. do 2012. bila je zaposlena kao vanjska suradnica (asistentica) na Fizičkom odsjeku PMF-a. Dobitnica je državne stipendije za osobito nadarene studente Republike Hrvatske i nagrade (stipendije) od strane EBSA-e (European Biophysical Societies’ Association) u Dresdenu (Njemačka). Članica je Hrvatskog fizikalnog društva i Hrvatskog biofizičkog društva. Radila je na tri znanstvena projekta i sudjelovala na brojnim međunarodnim i domaćim znanstvenim kongresima. Objavila je 10 izvornih znanstvenih i preglednih radova u CC časopisima (indeksiranost: WoS, SCI-EXP, Scopus, Medline), 3 kongresna priopćenja u CC časopisima (indeksiranost: WoS, SCI-EXP, Scopus, Medline), 14 sažetaka u zbornicima skupova, 2 recenzirana rada objavljena kao potpuni tekst u zborniku na međunarodnim kongresima. Kao gostujuća znanstvenica boravila je na Karolinska Institutu u Stockholmu (Švedska), Tehničkom Univerzitetu u Grazu (Austrija) i Kemijskom Inštitutu u Ljubljani (Slovenija). Održala je tri pozvana predavanja. Od travnja 2020. zaposlena je u Metalskoj jezgri Čakovec kao viša stručna suradnica, a od 1.12.2020. kao voditeljica Odjela za Istraživanje i razvoj.

 
ARHIVA VIJESTI
MUZEJ MEĐIMURJA ČAKOVEC
 
Trg Republike 5, 40000 Čakovec
T/F +385 (0)40 313 499
EMAIL mmc@mmc.hr
LJETNO RADNO VRIJEME: 1. travnja - 30. rujna
Ponedjeljak - Petak: od 7 do 18 sati
Subota - Nedjelja: od 10 do 14 sati
ZIMSKO RADNO VRIJEME: 1. listopada - 31. ožujka
Ponedjeljak - Petak: od 7 do 15 sati
Subota - Nedjelja: od 10 do 14 sati
Blagdanima i državnim praznicima muzej je zatvoren.
PRATITE MMČ NA