Zbirka Luje Bezeredija

Zbirka Luje Bezeredija (Nova, Mađarska, 1898. – Čakovec, 1979.) sadrži skulpture, crteže, glinoreze, sitni inventar iz ateljea, fotografije, priznanja i kiparove bilješke.

Napustivši 1926. godine zagrebačku likovnu Akademiju, Bezeredi je ostvario značajan keramičarski opus „s jakim naglaskom na groteski, socijalnom osjećaju i političkoj tendencioznosti“ (Enciklopedija hrvatske umjetnosti, Sv. 1, Zagreb: Leksikografski zavod „Miroslav Krleža“, 1995., str. 86.).

Poslije 1945. godine eksperimentira s različitim materijalima (beton, drvo, lim, bronca itd.) ostajući i nadalje vjeran keramici (terakoti), a razvija i originalnu tehniku glinoreza. Njegove javne plastike nalaze se u Čakovcu i Međimurju, a djela malog formata u privatnim su i muzejskim zbirkama u Mađarskoj, Švicarskoj i na prostorima bivše Jugoslavije.

U zagrebačkom Muzeju za umjetnost i obrt nalazi se značajna zbirka Bezeredijeve ocakljene keramoplastike, a najveći dio njegova opusa čuva se upravo u Muzeju Međimurja Čakovec.

Bezeredijevo djelo valoriziralo je više naših istaknutih povjesničara umjetnosti (Klobučar, Munk, Gamulin, Maleković, Rus, Baričević), što definira njegovu čvrstu poziciju unutar hrvatske umjetnosti 20. stoljeća.

voditelj zbirke: Erika Nađ Jerković, muzejska savjetnica
porijeklo: otkup, poklon
vrsta predmeta: skulpture, glinorezi, crteži