Zbirka narodne revolucije

Zbirka narodne revolucije najstarija je i najveća zbirka Povijesnog odjela Muzeja Međimurja Čakovec. Većinom sadrži papirnatu građu te nekoliko trodimenzionalnih predmeta. Zbirka čuva sjećanje na doprinos Međimuraca antifašističkoj borbi i borbu okupiranog Međimurja protiv Mađara.

Zbirka se može tematski podijeliti na dva dijela, građu iz vremena II. svjetskog rata i građu nastalu nakon II. svjetskog rata.

Građa nastala u II. svjetskom ratu obuhvaća pisma, razne identifikacijske dokumente, okružnice, dopise, letke, proglase i plakate, publikacije koje govore o komunizmu i socijalizmu, brošure i glasila umnožavana šapirografima kao i tiskane novine. Predmeti svjedoče o važnim političkim događajima, ali i svakodnevici tog vremena. Posebno su potresna pisma i predmeti Međimuraca koji su bili zatvoreni u zatvorima i logorima diljem Europe.

Građu nastalu nakon II. svjetskog rata čine isječci iz novina, novine, knjige, pisma, dopisi, diplome omladinskim radnim brigadama, izjave, kronike međimurskih naselja, dokumenti organa vlasti koji govore događajima u poslijeratnom Međimurju.

voditeljica zbirke: Ana Šestak, kustosica
porijeklo: otkup, poklon
vrsta predmeta: pisma, identifikacijski dokumenti, okružnice, dopisi, letci, proglasi, plakati, brošure, glasila, novine, knjige, diplome, izjave, kronike