Zbirka Školstvo u Međimurju

Zbirka Školstvo u Međimurju sadrži predmete koji nam daju bolji uvid u razvoj i strukturu školstva u Međimurju krajem 19. i tijekom prve polovice 20. stoljeća. Predmeti su dobrim dijelom zatečeni u Muzeju, a dio građe je poklonjen. Jedan od važnijih predmeta iz Zbirke je prijepis dokumenta Opis razvitka školstva u Štrigovi za razdoblje od 1790. do 1947. godine. Više je dokumenata koji su povezani s Kraljevskom učiteljskom školom u Čakovcu. Između ostalog, u Zbirci se nalaze i vrijedni sačuvani izvještaji spomenute Učiteljske škole u Čakovcu za nekoliko školskih godina. Vrijedi spomenuti i nekoliko fotografija-dopisnica s motivima Učiteljske škole u Čakovcu. Svi predmeti u Zbirci školstva u Međimurju pisani su predmeti, neki tiskani, neki prepisani, a neki uvezeni u tanke knjižice ili brošure. Iako Zbirka ne sadrži mnogo predmeta, oni su dokumenti vremena u kojem je školstvo bilo itekako na cijeni i koji nam mogu pobliže prikazati školsku svakidašnjicu u međimurskom osnovnom, ali i višem obrazovanju.

voditelj zbirke: Ana Šestak, viša kustosica
porijeklo: poklon, zatečeno u muzeju
vrsta predmeta: dokumenti, pravila, zapisnici, svjedodžbe, učeničke knjižnice, fotografije, pozivnice, programi, izvještaji