Arheološki odjel
Zbirka paleontološke građe

Zbirka sadrži okamine biljaka i životinja prikupljene na području Međimurja koje svjedoče o razvoju života tijekom geoloških era mezozoika i kenozoika.

Najstarija okamina iz Zbirke je amonit ili fosilizirana školjka izumrlog glavonošca koji je prije 251 do 65 milijuna godina tijekom geoloških razdoblja krede, jure i trijasa nastanjivao pramore koje je prekrivalo područje Hrvatske.

Ostale okamine iz Zbirke uglavnom su pleistocenske starosti. Iz razdoblja donjeg pleistocena to su nalazi fosiliziranog lišća, okamina puža i zub mastodona vrste Anancus arvernensis, pronađeni sredinom 20. stoljeća na lokaciji jame Maj 3, Međimurskih ugljenokopa, jugoistočno od Hlapičine.

Vremenu gornjeg pleistocena, točnije razdoblju prije 100 000 do 15 000 godina, pripada raritetni nalaz zdjelične i ekstremitetne kosti mlađeg vunastog mamuta vrste Mammuthus primigenius, pronađenih 2003. godine u profilu obale rijeke Mure nedaleko Donje Dubrave. Od ostalih gornjopleistocenskih nalaza spomenimo primjerke mamutovih zubi i čeljusti jelena s nekoliko nalazišta u Međimurju.

voditeljica zbirke: Branka Marciuš, viša kustosica
porijeklo: otkup, poklon
vrsta predmeta: okamine biljaka i životinja

MUZEJ MEĐIMURJA ČAKOVEC
 
Trg Republike 5, 40000 Čakovec
T/F +385 (0)40 313 499
EMAIL mmc@mmc.hr
LJETNO RADNO VRIJEME: 1. travnja - 30. rujna
Ponedjeljak - Petak: od 7 do 18 sati
Subota - Nedjelja: od 10 do 14 sati
ZIMSKO RADNO VRIJEME: 1. listopada - 31. ožujka
Ponedjeljak - Petak: od 7 do 15 sati
Subota - Nedjelja: od 10 do 14 sati
Blagdanima i državnim praznicima muzej je zatvoren.
PRATITE MMČ NA