Arheološki odjel
Zbirka pavlinskog samostana u Šenkovcu

Kompleks pavlinskog samostana u Šenkovcu složeno je nalazište koje se sastoji od sačuvane arhitekture nekadašnjeg svetišta crkve (danas kapela sv. Jelene) i arheoloških ostataka arhitekture samostana, lađe crkve, mauzoleja Zrinskih i groblja.

Zbirka sadrži 715 predmeta iz razdoblja srednjeg i novog vijeka prikupljenih tijekom sustavnih arheoloških istraživanja pavlinskog kompleksa od 1924. do 2012. godine. Prema mjestu nalaza najbrojniju vrstu građe čine grobni nalazi. Uglavnom se radi o nabožnim predmetima (krunice, križevi, religijske medaljice) te brojnim vrijednim primjercima nakita (prstenje, ogrlice, ukosnice) i dijelovima nošnje (gumbi, pređice, kopče, dijelovi pojasnih garnitura).

Najbrojniju građu čine keramički (posuđe, lule, renesansni i barokni pećnjaci) i stakleni predmeti (ulomci posuda i prozorskog stakla, tintarnice). Ostatke stare gotičke crkve oslikavaju brojni ulomci vrijedne sakralne arhitektonske plastike (rebra svodova, dovratnici, doprozornici, pete rebara svodova, konzole, kamena kružišta prozora) te nekoliko primjeraka plastike crkvenog prostora (kipovi svetaca). Od ostale građe spomenimo niz uporabnih predmeta (ključevi, škare, britva, šestar, čistač lule, brončani okovi knjige) te metalne predmete građevinske namjene (čavli, spojnice, šarke).

voditeljica zbirke: Branka Marciuš, viša kustosica
porijeklo: arheološka istraživanja
vrsta predmeta: nabožni predmeti, nakit, dijelovi nošnje, stakleno posuđe, keramičko posuđe i lule, pećnjaci, sakralna arhitektonska plastika, plastika crkvenog prostora, ostali uporabni predmeti

MUZEJ MEĐIMURJA ČAKOVEC
 
Trg Republike 5, 40000 Čakovec
T/F +385 (0)40 313 499
EMAIL mmc@mmc.hr
LJETNO RADNO VRIJEME: 1. travnja - 30. rujna
Ponedjeljak - Petak: od 7 do 18 sati
Subota - Nedjelja: od 10 do 14 sati
ZIMSKO RADNO VRIJEME: 1. listopada - 31. ožujka
Ponedjeljak - Petak: od 7 do 15 sati
Subota - Nedjelja: od 10 do 14 sati
Blagdanima i državnim praznicima muzej je zatvoren.
PRATITE MMČ NA