Povijesni odjel
Zbirka arhivske i memoarske građe

Zbirka arhivske i memoarske građe obuhvaća predmete različite tematike i datacije. Građa je najvećim dijelom dokumentarna, ali se u zbirci nalazi i nekoliko metalnih predmeta (grbovi) i predmeta izrađenih od drva i stakla (panoi s fotografijama, grbovi). Važniji predmeti iz Zbirke konzervirani su i restaurirani u Središnjem laboratoriju za konzervaciju i restauraciju Hrvatskog državnog arhiva u Zagrebu. U Zbirci se nalazi nekoliko predmeta od izuzetne važnosti za Međimurje, predmeti koji su dokumenti svoga vremena te kao takvi zauzimaju važno mjesto u sveukupnom fundusu Muzeja Međimurja Čakovec. Svakako vrijedi spomenuti knjigu pavlina Josipa Bedekovića Natale solum…, djelo od prvorazrednog značaja za povijest Međimurja. U zbirci se nalazi i prvi poznati popis stanovništva, kućegospodara trgovišta Čakovec iz 1584. godine. Ističe se i popis poreznih obveznika u Međimurju iz 1740. godine te kupoprodajni ugovori između obitelji Feštetić i njezinih stranaka. Godine promjene vlasništva Staroga grada u Čakovcu, 1923. i 1933. godina, također su zastupljene muzejskom građom: zapisnicima o primopredaji, ovjerenim prijepisom ugovora te kupoprodajnim ugovorima. Od građe vrijedi izdvojiti panoe s fotografijama članova raznih društava te grbove nekoliko plemićkih obitelji u Međimurju.

voditeljica zbirke: Magdalena Vrbanec, kustosica
porijeklo: zatečeno u muzeju, poklon, otkup
vrsta predmeta: dokumenti (diplome, pisma, pozivnice, nacrti, ugovori, zapisnici, popisi, potvrde, vjenčani listovi, prometne dozvole, pozivi, dopisi), knjige (knjige zapisnika, blagajničke knjige, poslovne knjige), katalozi, panoi s fotografijama, fotografije, fotoalbumi, grbovi

MUZEJ MEĐIMURJA ČAKOVEC
 
Trg Republike 5, 40000 Čakovec
T/F +385 (0)40 313 499
EMAIL mmc@mmc.hr
LJETNO RADNO VRIJEME: 1. travnja - 30. rujna
Ponedjeljak - Petak: od 7 do 18 sati
Subota - Nedjelja: od 10 do 14 sati
ZIMSKO RADNO VRIJEME: 1. listopada - 31. ožujka
Ponedjeljak - Petak: od 7 do 15 sati
Subota - Nedjelja: od 10 do 14 sati
Blagdanima i državnim praznicima muzej je zatvoren.
PRATITE MMČ NA