Želja Međimuraca za oslobođenje izpod tuđinskog jarma

  • na Franjevačkom je trgu u Čakovcu, 9. siječnja 1919. godine, održana Velika narodna skupština koja je jednoglasno donijela Rezoluciju o odcjepljenju Međimurja od mađarske države. Ona je glasila: U Hrvatskom je narodu u Međimurju od uvijek živjela želja da se politički sjedini sa svojim suplemenicima iste krvi i jezika. Imperijalizam mađarske države, koji je nasilnom mađarizacijom htio od raznih naroda bivše države Ugarske stvoriti jedinstveni i jednojezični mađarski narod,- kao što nije uspio kod ostalih nemađarskih naroda, – tako nije uspio niti kod međimurskih Hrvata. Uzprkos najvećeg nasilja i najžešće mađarizacije ipak je hrvatski narod u Međimurju uščuvao svoj jezik i živu želju za oslobođenje izpod tuđinskog jarma. Kad je pobiedila ideja velikog predsjednika sjeverno-američkih država Wilsona o samoodređenju naroda, osjetili su i međimurski Hrvati da i oni imaju pravo na slobodu i život. Mađarske su vlasti htjele još jednim posljednjim udarcem u klici uništiti ovu težnju naroda za slobodom, te su mnogi sinovi našega naroda morali tu težnju platiti vlastitom krvlju. Ipak je nadošao čas oslobođenja po slavnoj vojsci sinova naše krvi i jezika. Zato danas Hrvati iz cieloga Međimurja, – sakupljeni na javnoj obćoj skupštini, održanoj 9. siječnja 1919. u glavnom mjestu Čakovcu, – pred cielim svietom otvoreno, odlučno, jednodušno i samosvjesno izjavljuju: Za uviek se odcjepljujemo od mađarske države, kojoj smo do sada pripadali samo pod utjecajem sile i protiv svoje volje.
  • ovom događaju prethodilo je vojno oslobađanje Međimurja u akcijama kroz studeni i prosinac 1918., a sama je Rezolucija i simbolični završetak procesa buđenja hrvatske nacionalne svijesti na tom prostoru.  To je drugi puta u povijesti da je Međimurje pripojeno matici, a pokazalo se da ipak nije ispalo za uviek kako se navodi u Rezoluciji, već je pod utjecajem sile i protiv svoje volje, u spletu okolnosti Drugog svjetskog rata, Međimurje ponovo potpalo pod kontrolu Mađara. (ZT)

Please like & share:

Article written by admin