Igrom u prapovijest

muzejska kreativna radionica

Igrom u prapovijest je edukativna i kreativna radionica za djecu od 6 do 12 godina. Osmišljena je kao program popularizacije arheologije, te upoznavanje djece s najstarijom prošlošću kroz aktivno učenje i kreativnu aktivnost. Radionica je zamišljena kao kombinacija arheološke prezentacije, kreativne radionice i arheološke izložbe.

Arheološka prezentacija je zamišljena kao kombinacija powerpoint prezentacije i razgovora s djecom. Usmjerena je na poticanje interesa za arheologiju i arheološku baštinu, a djeca će se na njima prilagođen način upoznati sa najstarijim razdobljem ljudske povijesti – prapoviješću. Kroz priču o prapovijesnim razdobljima, kulturama i tehnologijama prapovijesnog čovjeka, do karakterističnih predmeta i značajnih nalazišta djeca će upoznati prapovijesni način života prostora Međimurja. Kreativnom radionicom omogućiti će se kreativno izražavanje djece kroz modeliranje u glini na način prapovijesnih lončara, učenje vještina tkanja na tkalačkom stanu, te izradu nakita po uzoru na onaj iz prapovijesnih razdoblja. Manjom pak će se izložbom karakterističnih prapovijesnih predmeta iz fundusa Muzeja Međimurja Čakovec djeci omogućiti doživljaj izravnog kontakta sa muzejskim predmetima.

Trajanje programa: 90 minuta
Ciljna skupina: djeca od 6 do 12 godina
Maksimalan broj sudnika po radionici: 30

INFORMACIJE I NAJAVE
Branka Marciuš, kustosica arheoloških zbirki
T /F +385 (0)40 313 499
E branka.marcius@mmc.hr