Javna nabava

Savjetovanja sa gospodarskim subjektima – javna nabava

Muzej Međimurja Čakovec, temeljem  Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“, broj 120/16) opis predmeta nabave, tehničke specifikacije, kriterije za kvalitativni odabir gospodarskog subjekta, kriterije za odabir ponude i posebne uvjete za izvršenje ugovora stavlja na prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima.


13. lipnja 2017.

Radovi dijela rekonstrukcije nosive konstrukcije palače Starog grada u Čakovcu 2017.

Muzej Međimurja Čakovec, priprema provedbu otvorenog postupka javne nabave za predmet nabave “Radovi dijela rekonstrukcije nosive konstrukcije palače Starog grada u Čakovcu 2017.”.

Sukladno članku 198. Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine, broj 120/16) javni naručitelj je obvezan prije pokretanja otvorenog ili ograničenog postupka javne nabave za nabavu radova ili postupka javne nabave velike vrijednosti za nabavu robe ili usluga, staviti opis predmeta nabave, tehničke specifikacije, kriterije za kvalitativni odabir gospodarskog subjekta, kriterije za odabir ponude i posebne uvjete za izvršenje ugovora na prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima u trajanju od najmanje pet dana.

Za vrijeme trajanja prethodnog savjetovanja (13.lipnja 2017.-20.lipnja 2017.) zainteresirani gospodarski subjekti komentare, prijedloge, mišljenja i sl. mogu dostaviti na adresu elektroničke pošte javnanabava@medjimurska-zupanija.hr, zaključno do 20. lipnja 2017. godine do 9.00 sati.

Nacrt Dokumentacije o nabavi može se preuzeti OVDJE.

Naručitelj zadržava pravo izmjene navedenog nacrta u bilo kojem dijelu prije objave postupka javne nabave.


Izvješće o prethodnom savjetovanju u odnosu na Nacrt Dokumentacije o nabavi.