Jelena Valkaj – unikatna keramika (izložba donacije)

Jelena Valkaj (1943. Železna Gora, Međimurje) završila je studij likovne umjetnosti na Pedagoškoj akademiji u Čakovcu 1964. godine. Radila je kao likovni pedagog u osnovnoj školi te usporedo razvijala vlastiti likovni izričaj u keramici. Svoje umijeće usavršavala je kao dizajner keramike u Ptuju (OPTE). Od 1996. radila je u Graditeljskoj školi Čakovec na Odjelu za dizajn keramike, koji je i utemeljila.   Izlagala je samostalno i na skupnim izložbama u domovini i inozemstvu. Radovi su joj nagrađeni 1990. i 1992. godine u Napulju na međunarodnoj izložbi keramike gdje je istodobno postala članicom ugledne Accademia d’ Europa. Više godina bila je članica Kerameikon-a (hrvatske udruge za promicanje keramike).

Jelena Valkaj je 2016. darovala Muzeju Međimurja izbor iz svog opusa unikatnog keramičkog nakita i dekorativnih posuda, koji će u cijelosti biti izloženi na ovoj izložbi, a nakon toga  djelomično i u stalnom postavu likovnih zbirki.  Izložbu i katalog pripremila je Erika Nađ- Jerković, viša kustosica likovnih zbirki MMČ-a.

Kreativni rad Jelene Valkaj  je nastavak  tradicionalnog umijeća rada s glinom na ovim prostorima, oplemenjen rafiniranom izvedbom autorice.  Njena keramika ima visoku estetsku vrijednosti, ali je  publici  bliska i razumljiva s obzirom na svoju utilitarnu komponentu. Koncem 1980.-tih kada se pojavila na lokalnoj likovnoj sceni J. Valkaj je bila prva suvremena dizajnerica keramičkog nakita i dekorativne keramike u Međimurju, pa stoga i njezina donacija ima posebno značenje u okviru muzejske zbirke domaćih likovnih umjetnika.

Otvorenje izložbe održati će se 15. rujna u 19 sati u Izložbenom salonu Muzeja Međimurja Čakovec. Tijekom izložbe biti će organizirane radionice izrade keramičkog nakita za zainteresirane, a  prijave su u tijeku do 20. rujna. Voditeljica radionica bit će keramičarka i likovna pedagoginja Jelena Valkaj. Informacije ćete pronaći na internetskoj stranici Muzeja www.mmc.hr.

vrijeme održavanja: 15. rujna – 15. listopada 2017.
organizator: Muzej Međimurja Čakovec
mjesto održavanja: Izložbeni salon Muzeja Međimurja Čakovec

Please like & share:

Article written by admin