Kaj se v hiži skriva?

muzejska kreativna radionica

Radionicom Kaj se v hiži skriva? sudionici se upoznavaju s prošlošću svojeg zavičaja. Želi im se dočarati jedan njezin dio, dio prošlosti koji se oslanja na ruralnu tradiciju. Sudionici će se uz multimedijalni prikaz, frontalni razgovor, igrom i različitim muzejskim pomagalima upoznati s nekadašnjim stilom građenja kuće u Međimurju, rasporedom u njoj, ulogama koje je tko u obitelji imao, dok će se na kraju upoznati s različitim predmetima koji su bili korišteni u kućanstvu. Uz funkciju predmeta, sudionici će upoznati i lokalno nazivlje i uvidjeti razlike i bogatstva različitih dijelova Međimurja.

Kako su predmeti sastavni dijelovi muzejskih zbirki, sudionici će imati izravan doticaj s predmetima te će se kroz te predmete i određene zadatke upoznavati s radom kustosa i zadaćom muzeja, vrijednošću starih predmeta, te uočiti da su se tijekom povijesti mijenjali alati i stil života. Svaki sudionik na kraju izrađuje svoju kućicu koju će izložiti u svojim učionicama.

Svrha radionice je: upoznavanje s poviješću zavičaja, s tradicijskim, ruralnim načinom života i s radom muzeja i kustosa. Razvijanje svijesti o bogatstvu kulturne baštine, uočavanje vrijednosti predmeta iz prošlosti, razvijanje pravilnog ponašanja u muzeju i sličnim kulturnim institucijama.

Okvirno trajanje programa: 90 minuta
Ciljna skupina: djeca od 7 do 10 godina
Maksimalan broj sudionika po radionici: 30

INFORMACIJE I NAJAVE
Janja Kovač, kustosica etnografskih zbirki
T /F +385 (0)40 313 499
E janja.kovac@mmc.hr