„LJ“, izložba Ljubomira Levačića, Izložbeni salon MMČ od 22.10.2016. do 11.11.2016.

U Muzeju Međimurja Čakovec od 22.listopada do 11.studenog 2016. godine biti će postavljena izložba akademskog slikara Ljubomira Levačića.  Izložba nosi vrlo pojednostavljen i ogoljen naziv „Lj“ koje je ujedno i prvo slovo autorovog imena. Sam naziv time korespondira s umjetnikovom estetikom koja se bazira na minimalizmu, a koju je u riječi najshodnije pretočio Marijan Špoljar, pisac predgovora aktualnoj izložbi:

U svojim posljednjim radovima Ljubomir Levačić do kraja je radikalizirao autorski pristup temeljen na baratanju analitičkim i konceptualno-misaonim postupcima te  građenjem minimalističkih prostornih konstrukcija. Sklon od početka svođenju umjetničkog rada na njegove bitne formalne i idejne postavke on je postupno i sve više misaonu komponentu naglašavao pred ekspresivnom kvalitetom djela, dovodeći svoju strategiju do točke minimalnog plastičkog objekta…

Sama izložba ne dolazi u paketu kao gotovo djelo ili djela, već će postav kao konceptualno djelo nastajati u samom procesu postavljanja izložbe. U umjetnikovoj prostorno-plastičkoj intervenciji proces nastanka djela po važnosti je istoznačan gotovom umjetničkom produktu te se u nastajanju prilagođava prostornim datostima izložbene galerije. Gotov produkt sklop je prostornih geometrijski čistih elemenata – 32 bijela galerijska postamenta za skulpture složene tako da „ispisuju“ inicijale autora. Svoje konstrukcije autor naziva podnim strukturama, a po svojim formalnim i prostornim značajkama najbliži su kategoriji instalacije ili objekta.

Klasičnog otvorenja izložbe, po želji autora, neće biti, što je također jedna vrsta osobnog minimalističkog izričaja kao i dio izložbenog koncepta. Izložba je otvorena radnim danom od 8 – 15 sati, a subotom i nedjeljom od 10 – 13 sati.

Njegova djela već su uvrštena u fundus muzeja i dio su stalnog postava Likovne galerije Muzeja Međimurja Čakovec.

Ukratko o autoru:

Ljubomir Levačić rođen je u Čakovcu. Završio je Školu primijenjenih umjetnosti u Zagrebu. Diplomirao je slikarstvo na Akademiji likovnih umjetnosti u Sarajevu (akad.  slikar). Nakon poslijediplomskog umjetničkog studija magistrirao s obranom teme „Mogućnosti predmeta  Likovna forma na Akademiji likovnih umjetnosti Sarajevo” (mr. art). Apsolvirao Poslijediplomski doktorski studij hrvatske kulture na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu.

Održao je više samostalnih i skupnih izložbi u zemlji i inozemstvu (Austrija, BiH, Nizozemska, Njemačka, Mađarska, Slovenija…). Autor je nekoliko javnih plastika u Hrvatskoj i Austriji. Autor je više scenografija, kostimografija i likovnih koncepcija za kazalište i TV. Više puta je nagrađivan za svoje likovne radove.

Član je Hrvatskog društva likovnih umjetnika Zagreb (www.hdlu.hr)

Bio je zaposlen u Hrvatskom narodnom kazalištu Zagreb (10 god.), Akademiji likovnih umjetnosti u Sarajevu (2 god.), Graditeljskoj školi Čakovec (dizajn keramike i unutrašnje arhitekture, 6 god.).

Djelovao je kao samostalni likovni umjetnik u Republici Austriji (7 god.)

Trenutno je zaposlen u umjetničko-nastavnom zvanju izvanredni profesor, umjetničko područje, polje likovna umjetnost na Učiteljskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Nositelj je kolegija Likovna kultura 1 i 2, Prostorno plastičko oblikovanje 1 i 2, te izbornih kolegija Crtanje i Slikanje. Pročelnik je Odsjeka u Čakovcu Učiteljskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu te je predstojnik Katedre umjetničkog područja Učiteljskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. (MHS)

Please like & share:

Article written by admin