Muzej Međimurja Čakovec pridružuje se inicijativi za obilježavanje Međunarodnog dana nematerijalne baštine

Ono što danas zovemo nematerijalnom baštinom prije se nazivalo duhovnom baštinom, pučkim predajama, vjerovanjima, narodnim mudrostima i tradicijskim obrtima. Kako god se ti oblici kulture nazivali, oni su bili predmet istraživanja muzejskih djelatnika od samog osnivanja muzeja 1954. godine. Sakupljajući fizičke predmete koji se karakteriziraju kao materijalni vid kulture prikupljali su se i podaci o njihovom postanku, izrađivaču, načinu izrade, uporabi i posebnostima koje su ga pratile.

Godine 2003. UNESCO je usvojio Konvenciju o zaštiti nematerijalne kulturna baštine koju je Republika Hrvatska ratificirala 2005. godine. Od tada se na nacionalnoj razini pri Ministarstvu kulture RH vodi lista zaštićenih nematerijalnih dobara. Lista trenutno broji 160 upisanih zaštićenih dobara. Od toga se njih 15 odnosi na samo područje Međimurja ili šire geografsko područje sjeverozapadna Hrvatska.

Među njima su medičarstvo, lončarstvo i izrada svetomarske čipke koji su od 1997. godine dio stalnog postava etnografskog odjela. Autorica postava Smiljana Petr-Marčec u suradnji s Lidijom Bajuk 2007. godine osmislila je zvučnu pozadinu svake od prostorija koju čini popevka koja svojom temom prati sobu te je time u postavu predstavljena i popevka kao zaštićeno nematerijalno dobro.

Drugi projekt kojem je u fokusu nematerijalna baština je dokumentiranje nematerijalne baštine koji je započeo 2016. godine. Cilj projekta je u suradnji s nositeljima vještina na terenu snimiti kratke filmove o svakom dobru te tako dokumentirati današnje stanje. Dosad su snimljena 3 filma: o umijeću ispiranja zlata – zlatarenju u Međimurju, tradicijskom izradi čipke na području Svete Marije i umijeću sviranja i izrade cimbala na području Podravine, Međimurja i Hrvatskog zagorja. Trenutno je u tijeku snimanje filma o međimurskoj popevki čija je promocija predviđena za prosinac 2018. godine.

Najveći projekt povezan s nematerijalnom baštinom je svakako projekt „Rekonstrukcija i revitalizacija fortifikacije Starog grada Čakovec u Muzej nematerijalne baštine“. Ovim će se projektom obnoviti fortifikacijska zgrada kao dio kompleksa Stari grad koja će postati domom muzeja naziva Riznica Međimurja. U njemu će biti smještena dva stalna postava; jedan o (obrambenoj) namjeni zgrade, umijeću ratovanja te ratnim zbivanjima u koje su bili uključeni međimurski feudalni gospodari te drugi o nematerijalnoj kulturnoj baštini. Postav koji će zauzimati cijeli kat novoobnovljene zgrade predstavit će svih 15 zaštićenih dobara kroz kombinaciju predmeta iz muzejskog fundusa kao i interpretacijskih te interaktivnih elemenata.

Projekt je sufinanciran od strane Europskog strukturnog i investicijskog fonda u sklopu operativnog programa Konkurentnost i kohezija, a nositelj projekta je Međimurska županija. Muzej će svoja vrata otvoriti 2020. godine.

Uvertira u stalni postav novog muzeja bila je izložba „Ljudstvo moje međimursko, imaš blaga i bogatstva – nematerijalna baština Međimurja“ održana u prosincu 2017. i siječnju 2018. godine autorice kustosice etnografskog odjela MMČ-a Janje Kovač.

Predstavnice Regionalne alijanse ICOM SEE Goranka Horjan (Hrvatska, predsjednica), Tanja Roženbergar (Slovenija, potpredsjednica) i Biljana Đorđević (Srbija, tajnica Alijanse) predložile su tijekom debate na Forumu o očuvanju nematerijalne baštine u Kini (4th CHINA-CEEC I&T EXPO) obilježavanje 17. listopada kao Međunarodnog dana nematerijalne baštine budući da je na taj datum 2003. godine u Parizu usvojena UNESCO-ova Konvencija za zaštitu nematerijalne kulturne baštine. S obzirom da su svi sudionici Foruma podržali ideju, ICOM SEE pokreće akciju #OCT17ICH kako bi inicijativi osigurao vidljivost.

Uz bilježenje, dokumentiranje i prenošenje znanja, jedan od ciljeva Konvencije je i populariziranje pojma nematerijalne kulturne baštine stoga se Muzej Međimurja Čakovec s veseljem uključuje u predloženu inicijativu na svojim internetskim stranicama i društvenim mrežama.

                     

Please like & share:

Article written by admin