Nematerijalna baština svijeta, Hrvatske, Međimurja

 • UNESCO je 2003. godine usvojio Konvenciju o očuvanju nematerijalne kulturne baštine koja je na snagu stupila 2006. godine. Godinu dana ranije, 2005., Republika Hrvatska ratificirala je tu konvenciju i danas je najuspješnija država u Europi po broju upisanih natuknica – njih čak 14.
 • prije upisa na UNESCO-vu listu, kulturno dobro mora biti upisano na nacionalnu listu.  14 kulturnih dobara dolazi s područja samog Međimurja ili šireg kulturno-geografskog područja označenog kao sjeverozapadna Hrvatska:
 1. Medičarski obrt s područja sjeverozapadne Hrvatske i Slavonije (upisano i na UNESCO-vu listu)
 2. Umijeće izrade tradicijskih dječjih igračaka s područja sjeverozapadne Hrvatske (upisano i na UNESCO-vu listu)
 3. Međimurska popevka
 4. Svetomarska toponimija
 5. Štrigovska skupina govora
 6. Tradicijsko lončarstvo na području sjeverozapadne Hrvatske
 7. Tradicijsko umijeće izrade čipke na području Svete Marije
 8. Umijeće izrade i sviranja cimbala u podravini, međimurju i Hrvatskom zagorju
 9. Umijeće izrade tradicijske pokladne maske pikač u Selnici
 10. Umijeće izrade tradicijskih božićnih jaslica s područja sjeverozapadne Hrvatske
 11. Umijeće izrade tradicijskog božićnog nakita – kinč na području sjeverozapadne Hrvatske
 12. Umijeće izrade nakita – božićnog lustera na području sjeverozapadne Hrvatske
 13. Umijeće sviranja na tamburama farkašicama u sjevernoj i sjeverozapadnoj Hrvatskoj
 14. Umijeće vađenja zlata – zlatarenje u Međimurju. (JK)

licitari

Please like & share:

Article written by admin