O arheološkim nalazima otkrivenima prilikom zemljanih radova na obnovi utvrde

Muzej Međimurja Čakovec kao partner u Projektu rekonstrukcije i revitalizacije fortifikacije Staroga grada Čakovca u Muzej nematerijalne baštine, preuzeo je obvezu provođenja i financiranja arheološkoga nadzora prilikom zemljanih radova planiranih tijekom rekonstrukcije i revitalizacije fortifikacije.

Nadzor je obavljan prilikom mikropilotiranja sjeveroistočnoga bedema utvrde. Pregledom iskopa uz vanjsko lice zida otkrivena je cjelokupna struktura temelja: donji dio temelja građen od grubo lomljenoga i tesanog kamena ispod kojeg je utvrđeno postojanje drvenih pilota nabijenih u geološki sloj glinastoga šljunka.

Cjelokupna struktura temelja utvrđena je i prilikom zemljanih radova uz unutarnje lice bedema, a analizom načina gradnje pretpostavljeno je da je bedem građen u dvije faze. Temelji su uglavnom građeni grubo lomljenim kamenom u kombinaciji sa klesanim kamenim blokovima i ciglom, ispod kojih je utvrđeno postojanje drvenih pilota nabijenih u kulturni sloj zapune srednjovjekovnoga opkopa ili sloj geološkoga glinastog šljunka. Na zapadnom dijelu temelj je izveden dvama kamenim lučnim otvorima, ispunjenima zemljom. Pretpostavljamo da je ova vrsta temeljenja korištena zbog specifičnih karakteristika tla, stoga su lukovi imali funkciju rasterećivanja gornjega dijela zida bedema.

Prilikom zemljanih radova tj. mikropilotiranja barokne zgrade smještene uz sjeveroistočni bedem, otkriveni su temelji njenih vanjskih zidova građeni kombinacijom kamena i opeke, a na nekim je dijelovima utvrđeno i postojanje recentnih građevinskih intervencija, pretpostavljamo tijekom razdoblja 20. stoljeća. Na zapadnom dijelu ispod temelja zida pročelja otkrivena je starija struktura kamenoga bunara.

Prilikom zemljanih radova na izmicanju glavnoga vodovodnog priključka uz zid južne flanke sjeverozapadnoga bastiona otkriven je pretpostavljeni temelj zapadnoga bedema utvrde, recentne novovjekovne intervencije, te kasnonovovjekovni cigleni odvodni kanal.

Od pokretnih nalaza pronalaženi su uglavnom ulomci novovjekovnoga keramičkog posuđa, te organski nalazi životinjskih kostiju. Prikupljeno je i nekoliko primjeraka kamene građe, točnije kamenih dovratnika, na lokaciji barokne zgrade uz sjeveroistočni bedem.

Please like & share:

Article written by admin