Zbirka prapovijesne građe

Zbirka prapovijesne građe sadrži predmete koji svjedoče o razvoju i slijedu kultura prapovijesnih razdoblja na području Međimurja, u rasponu od sedam tisućljeća, tj. od mlađeg kamenog pa sve do mlađeg željeznog doba. Karakterističnim stilskim osobinama i načinom izrade, predmeti predstavljaju dragocjen izvor podataka o životu stanovništva.

Najstariji dio fundusa čini bogata zbirka kamenih alatki iz razdoblja mlađeg kamenog i bakrenog doba te vrijedni primjerci keramičkog posuđa bakrenodobne lasinjske kulture s nalazišta iz okolice Čakovca.

Raritetni nalaz iz razdoblja srednjeg brončanog doba (16. – 14. st. pr. Kr.) je narukvica s dva spiralno savijena završetka tzv. Koszider stila. Najznačajnije cjeline iz razdoblja kasnog brončanog doba su skupni nalazi iz Belice i Peklenice, a pripadaju kulturi polja sa žarama. Belička ostava, datirana u prijelaz 12. u 11. st. pr. Kr., sadrži oruđe, oružje, nakit i neobrađenu broncu odnosno sirovinu za lijevanje. Stoljeće starija, peklenička ostava pak sadrži oružje, nakit i keramičko posuđe te je jedina ostava toga vremena u Hrvatskoj. Slučajnim kasnobrončanodobnim predmetima naseobinskog karaktera pripadaju gotovo u cijelosti očuvane keramičke posude iz Domašinca, nalazi prikupljeni rekognosciranjem područja sela Vučkovec te sjekira i kalup za lijevanje iz Čakovca.

Prema vremenu nastanka najzastupljeniji predmeti Zbirke su oni kulture Martijanec – Kaptol, razdoblja starijeg željeznog doba (8. – 5. st. pr. Kr). Keramičko posuđe osebujnih oblika i ornamentike, brončani nakit te ratnička oprema pronađeni su tijekom arheoloških istraživanja groblja pod humcima u okolici Goričana i Dvorišća. Među nalazima goričanske nekropole izdvaja se askos – keramička posuda visoke kvalitete i estetske razine s apliciranim plastičnim simboličnim likovima na ručki – koji ujedno spada među najljepše primjerke ovakve vrste posuda u Hrvatskoj.

Vrijeme mlađeg željeznog doba zastupljeno je u cijelosti očuvanim slučajnim nalazima keramičkog posuđa iz Domašinca te vrijednim nalazom keltske zdjele u funkciji grobnog priloga pronađene na nalazištu groblja pod humcima u okolici Goričana.

voditeljica zbirke: Branka Marciuš, viša kustosica
porijeklo: arheološka istraživanja, otkup, poklon
vrsta predmeta: oruđe, oružje, keramičko posuđe, nakit, konjska oprema, kućni uporabni predmeti