Zbirka Stari grad Čakovec

Zbirka sadrži predmete iz razdoblja srednjeg i novog vijeka prikupljene tijekom brojnih arheoloških istraživanja od 1966. godine do danas na nalazištu Stari grad Čakovec.

Najstariji i najvrijedniji predmeti zbirke – primjerci gotičkih pećnjaka iz 14. stoljeća te raritetni ulomci oslikanih gotičkih rebara svodova – oslikavaju način života tijekom najranijih faza postojanja čakovečke utvrde.

Prema materijalu izrade najbrojniji su keramički predmeti zastupljeni različitim oblicima keramičkog posuđa (lonci, zdjele, tanjuri, poklopci, vrčevi, boce, čaše), uljanica i keramičkih lula. Vrlo vrijednu cjelinu čine ulomci kvalitetno izrađenih kasnogotičkih i renesansnih pećnjaka, a zbirka sadrži i brojne metalne predmete različite namjene, kao što su primjerci oružja (strelice za luk i samostrijel, ulomci samostrijela, puščana olovna zrna, topovske kugle), vojne opreme (ulomak pancira i oklopa, potplati vojničkih čizmi, spremnik za barut) i konjaničke opreme (ostruge, stremen). Brojni su i metalni predmeti građevinske namjene (šarke, spojnice, klinovi, čavli) te ostali uporabni predmeti (naprsci, ključevi, lokoti, škare, noževi, kresivo). Od dijelova nošnje, odjeće i obuće spomenimo primjerke pređica pojasnih kopči, gumbiju i potkova za obuću.

Kameni spomenici u zbirci zastupljeni su vrijednim primjercima svjetovne arhitektonske plastike, među kojima se ističu kameni dovratnici iz razdoblja od 14. do 16. stoljeća.

voditeljica zbirke: Branka Marciuš, viša kustosica
porijeklo: arheološka istraživanja
vrsta predmeta: keramičko posuđe, stakleno posuđe, metalno posuđe, oružje i vojna oprema, konjanička oprema, dijelovi nošnje, pećnjaci, profana arhitektonska plastika, sakralna arhitektonska plastika, ostali uporabni predmeti