Poslanje Muzeja

Muzej Međimurja Čakovec je središnja regionalna ustanova posvećena očuvanju materijalne i nematerijalne baštine na području Međimurja. Njegova svrha je kompleksna muzejska djelatnost koja uključuje poslove: evidentiranja, sakupljanja, stručne i znanstvene obrade te prezentacije građe unutar stalnog postava ili putem povremenih tematskih izložbi. Muzej obavlja i poslove trajnog zaštićivanja muzejske građe, muzejske dokumentacije i muzejskih lokaliteta prema pravilima konzervatorske struke. Muzej putem edukativnih radionica, tematskih predavanja i publicističkom djelatnošću obrazuje o povijesnim, etnografskim i kulturološkim specifičnostima međimurskog kraja, dok se predstavljanje kulturnog nasljeđa i njegovanje lokalnog identiteta izvodi osmišljenim tematskim manifestacijama.

Osim kulturološko identifikacijske uloge, muzej ima zadaću popularizacije muzejske djelatnosti i približavanja muzejske struke široj javnosti, što se također postiže uključivanjem građanstva u razne ciljane akcije. Muzej sudjeluje u međunarodnim projektima i njeguje kulturnu suradnju u državi i inozemstvu, te je uključen u turističku ponudu države i regije.