Potpisani ugovori s Ministarstvom kulture na projektima za 2018. godinu

Dana 28. ožujka 2018. godine potpisan je posljednji i ujedno financijski najvrijedniji ugovor Muzeja Međimurja s Ministarstvom kulture Republike Hrvatske. Riječ je o Ugovoru na pola milijuna kuna za nastavak radova na statičkoj sanaciji palače, konkretno za rekonstrukciju nosive konstrukcije glavnog i gospodarskog stubišta. Radovi su prijavljeni, u dogovoru i prema savjetu s Konzervatorskim odjelom, na Program zaštite nepokretnih kulturnih dobara.

Ministarstvo kulture Republike Hrvatske u 2018. godini odobrilo je ukupno 10 projekata Muzeja Međimurja Čakovec, prijavljenih 2017. na 5 različitih programa Javnog poziva za predlaganje programa i projekata u kulturi za ovu godinu. U nastavku ih navodimo:

NAZIV PROGRAMA SVOTA FINANCIRANJA:
I. Program zaštite nepokretnih kulturnih dobra:

1. Rekonstrukcija dijela nosive konstrukcije palače, nastavak radova – glavno i gospodarsko stubište

2. Izrada projektne dokumentacije: opremanja čuvaonica (1),  namjene palače (2) i preventivne zaštite građe (3)

 

500.000,00 kn

 

40.000,00 kn

II. Program zaštite nematerijalnih kulturnih dobara

3. Snimanje dokumentarnog filma: „Umijeće izrade i sviranja cimbula“

4. Snimanje dokumentarnog filma: „Međimurska popevka“

 

 

10.000,00 kn

 

10.000,00 kn

III. Programi arheološke baštine

5. Sustavna arheološka istraživanja Starog grada Čakovca

6. Arheološka iskapanja nalazišta Bistrečko polje

7. Rekognosciranje područja grada Čakovca

 

50.000,00 kn

 

48.000,00 kn

2.000,00 kn

IV. Program opremanja ustanova u kulturi

8. Opremanje čuvaonica

 

100.000,00 kn

V. Muzejska djelatnost

9. Projekt „Mali školski kustosi“

10. Izložba „Medjimurci! Domorodci! Ujedinite se! – 100 godina pripojenja Međimurja Hrvatskoj“

 

5.000,00 kn

25.000,00 kn

UKUPNO: 790.000,00 kn

Također je Grad Čakovec prema Javnom pozivu za sufinanciranje programa u kulturi odobrio Muzeju sredstva u visini od 55.000,00 kn za ukupno 7 programa u 2018. godini.

Please like & share:

Article written by admin