Probna arheološka iskopavanja nalazišta Bistričko polje

Prilikom provođenja arheološkoga pregleda terena trase plinovoda, 2016. godine – pod vodstvom arheologinje M. Matijaško – na sjevernom je području sela Donji Vidovec, nazvanom Bistričko polje, otkriveno arheološko nalazište iz razdoblja ranoga i razvijenog srednjeg vijeka. Istom su prilikom provedena i manja zaštitna arheološka iskopavanja koja su rezultirala pronalaskom zapune jame sa ulomcima keramičkoga posuđa i životinjskih kostiju. Od otkrivene pokretne građe posebno je vrijedan pronalazak keramičkoga lonca izrađenog na sporo rotirajućem lončarskom kolu, ukrašenog urezanim cik-cak linijama i datiranog u 9. stoljeće.

Iste je godine kustosica arheoloških zbirki Muzeja Međimurja Čakovec provela arheološki pregled terena područja Općine Donji Vidovec te je otkriveno postojanje još nekoliko lokacija arheološkoga karaktera, točnije dva srednjovjekovna te jedno nalazište iz rimskoga razdoblja.

S ciljem proširenja saznanja o karakteru i opsegu novootkrivenih nalazišta, u organizaciji Muzeja ove su jeseni organizirana manja probna arheološka iskopavanja na istočnom dijelu Bistričkoga polja. Iskop je proveden u tri probne sonde od kojih su u jednoj otkriveni pokretni arheološki nalazi iz razdoblja ranoga i razvijenog srednjeg vijeka. Radi se o ulomcima keramičkoga posuđa datiranima u period od 10. do 12. stoljeća, temeljem kojih je pretpostavljeno postojanje ranosrednjovjekovnoga naselja. Ovogodišnji radovi planiraju i provođenje nedestruktivnih geofizičkih istraživanja na jednoj od lokacija, s ciljem otkrivanja georadarskih signala eventualnih arheoloških struktura.

Budući da se radi o vrijednim lokacijama sa ostacima naseobinskoga karaktera, dosad nezabilježenima na području Međimurja, Muzej planira nastavak arheoloških radova i tijekom narednih godina s ciljem rasvjetljavanja problematike ranoga srednjeg vijeka područja našega međuriječja.

Please like & share:

Article written by admin