Stalni postav Muzeja Međimurja Čakovec

Stalni postav Muzeja Međimurja Čakovec smješten je u palači čakovečkoga Staroga grada, a prezentira muzejsku građu arheoloških, povijesnih, kulturno-povijesnih, etnografskih i likovnih zbirki.

Muzejska građa arheoloških, povijesnih i kulturno-povijesnih zbirki izložena je na drugom katu palače, te predstavlja povijesni i kronološki pregled sa eksponatima od razdoblja prapovijesti do suvremenog doba. Najstariji predmeti stalnog postava su arheološki nalazi iz razdoblja mlađeg kamenog, bakrenog, brončanog i željeznog doba koji prikazuju razvoj materijalne i duhovne kulture prostora Međimurja. Dio muzejske građe povijesnih zbirki tematski je izložen u stalnom postavu Muzeja, kao samostalna cjelina ili zajedno s građom kulturno-povijesnih zbirki. Prikazano je razdoblje srednjeg i novog vijeka u kontekstu feudalnih gospodara Međimurja od 13. do 20. stoljeća, a posebice je obrađeno gospodstvo obitelji Zrinski u Međimurju, jedne od najznačajnijih hrvatskih plemićkih obitelji. Prezentirana je i vrijedna građa umjetnosti i obrta, domaće i strane provenijencije koja ilustrira bogatu povijest materijalne kulture na području Međimurja: cehovski proizvodi i dokumentacija, zbirka oružja s vojnom opremom, namještaj, ogledala i satovi koji govore o kulturi stanovanja, te ljekarnička zbirka s laboratorijem.

Muzejska građa etnografskih zbirki smještena je na prvom katu palače. Stalni postav prezentira život međimurskog seljaka tijekom druge polovine 19. i prve polovine 20. stoljeća, a prikazan je u godišnjim i životnim ciklusima. U njima se isprepliću predmeti svakodnevnog života, odjeća, alati za obradu zemlje i izradu sveg neophodnog u kućanstvu, s običajima, pričama i vjerovanjima koji u tešku svakodnevicu unose radost i veselje.

U atriju ili unutrašnjem dvorištu palače, smješten je lapidarij ili zbirka kamenih predmeta.