Turistički sajam IBTM BARCELONA 2019.

            U sklopu projekta Rekonstrukcija i revitalizacija fortifikacije Starog grada Čakovec u Muzej nematerijalne baštine ravnateljica Muzeja Međimurja Maša Hrustek Sobočan sudjelovala je zajedno s  voditeljom Turističke zajednice Međimurske županije Rudijem Grulom i zamjenicom međimurskog župana Sandrom Herman na najvećem europskom turističkom sajmu, IBTM BARCELONA 2019.

            Muzej Međimurja Čakovec, Turistička zajednica Međimurske županije, REDEA i Međimurska županija partneri su na projektu rekonstrukcije fortifikacije Starog grada u sklopu kojeg se trenutno provode građevinski radovi obnove i pripreme postavljanja novog postava vanjskog muzeja. Muzej će djelovati pod imenom Riznica Međimurja i prezentirat će nematerijalnu baštinu Međimurja. Na sajmu smo promovirali cjelokupno Međimurje kao destinaciju uz prezentaciju i najavu novog Muzeja koji će u 2020. godini biti otvoren za javnost. Na najvećem turističkom sajmu u Europi predstavljale su se države, turističke zajednice i kompanije i zasebne turističke destinacije. Ostvarili smo kontakte i poveznice s turističkim operaterima iz Poljske, Norveške, SAD-a, Španjolske, Gruzije, Kine, Rumunjske itd. Poseban interes bio je na kulturnoj baštini Međimurja, enogastronomiji, a presudan faktor za dolazak većih grupa je blizina i povezanost s ostalim većim europskim destinacijama.

            Sajam se održavao od 19. – 21. studenog 2019. na lokaciji Fira Europa. Sudjelovanje našeg projektnog tima na sajmu sufinancirano je sredstvima iz Europskog fonda Konkurentnost i kohezija / Očuvanje kulturne baštine 2014.-2020.

Please like & share:

Article written by admin