Obavijest o prethodnoj provjeri znanja (testiranja) i sposobnosti kandidata za prijam u službu kustosa Povijesnoga odjela
Admin | 13. studenoga 2019.

Za kandidate koji ispunjavaju formalne uvjete javnog natječaja objavljenog 28. listopada 2019. na službenim Internet stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, službenim internet stranicama Muzeja Međimurja Čakovec te u listu Međimurje za radno mjesto kustos/kustosica Povijesnog odjela provest će se provjera znanja (testiranje) sposobnosti i vještina za obavljanje poslova radnog mjesta, provjere znanja jednog svjetskog jezika, te provjera znanja rada na računalu i intervju.

Zbog zaštite osobnih podataka, kandidati će osobno biti obaviješteni putem elektroničke pošte koju su naznačili u svojim prijavama na natječaj.

Pismeno testiranje održat će se u Muzeju Međimurja Čakovec, u Muzejsko-informativnom centru (MIC), Trg Republike 5, 40 000 Čakovec, dana 26. studenog 2019. godine, s početkom u 9,00 sati. Nakon pismenog djela, provest će se intervju.

Postupak testiranja:

Postupak testiranja i intervju provest će Povjerenstvo za provedbu javnog natječaja. Na testiranje je potrebno donijeti osobnu iskaznicu ili drugu ispravu na kojoj se nalazi fotografija, s kojom se dokazuje identitet osobe. Ne postoji mogućnost naknadnog pisanog testiranja, bez obzira na razloge koje pojedinog kandidata eventualno spriječe da testiranju pristupi u naznačeno vrijeme. Smatra se da je kandidat koji nije pristupio testiranju povukao prijavu na javni natječaj. Nakon utvrđivanja identiteta kandidata, kandidatima će biti podijeljena pitanja iz navedenih područja testiranja. Vrijeme trajanja testiranja – 60 minuta. Za vrijeme testiranja nije dopušteno: koristiti se bilo kakvom literaturom odnosno bilješkama; koristiti mobitel ili druga komunikacijska sredstva; napuštati prostoriju u kojoj se provjera odvija. Intervju će biti proveden samo s kandidatima koji su ostvarili 60% bodova iz područja provjere znanja i sposobnosti na provedenom pisanom testiranju.

Pravni i drugi izvori za pismeno testiranje:

I. OPĆI AKTI MMČ-a (objavljeni na https://mmc.hr/zakoni-i-pravilnici/):

– Statut MMČ
– Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada MMČ

II. ZAKONI I OSTALI PROPISI KOJI SE ODNOSE NA PODRUČJE RADA MMČ-a (objavljeni u Narodnim novinama):

– Zakon o muzejima (NN 61/18)
– Pravilnik o uvjetima i načinu ostvarivanja uvida u muzejsku građu i muzejsku dokumentaciju (NN 115/01)
– Pravilnik o sadržaju i načinu vođenja muzejske dokumentacije o muzejskoj građi (NN 108/02)
– Pravilnik o stručnim i tehničkim standardima za određivanje vrste muzeja, za njihov rad, te za smještaj muzejske građe i muzejske dokumentacije (NN 30/06)
– Pravilnik o stručnim muzejskim zvanjima i drugim zvanjima u muzejskoj djelatnosti te uvjetima i načinu njihova stjecanja (NN 104/19)

III. OSTALI PODACI O MUZEJU: objavljeni na mrežnoj stranici Muzeja Međimurja Čakovec (www.mmc.hr).

Povjerenstvo za provedbu natječaja

 
ARHIVA VIJESTI
MUZEJ MEĐIMURJA ČAKOVEC
 
T/F +385 (0)40 313 499
EMAIL mmc@mmc.hr
LJETNO RADNO VRIJEME: 1. travnja - 30. rujna
Ponedjeljak - Petak: od 7 do 18 sati
Subota - Nedjelja: od 10 do 14 sati
ZIMSKO RADNO VRIJEME: 1. listopada - 31. ožujka
Ponedjeljak - Petak: od 7 do 15 sati
Subota - Nedjelja: od 10 do 14 sati
Blagdanima i državnim praznicima muzej je zatvoren.
PRATITE MMČ NA