Obavijest o prethodnoj provjeri znanja kandidata za prijem zaposlenika na radno mjesto: Čuvar/ica – recepcionar/ka
Admin | 08. lipnja 2021.

MUZEJ MEĐIMURJA ČAKOVEC
UPRAVNO VIJEĆE
Trg Republike 5

KLASA: 112-01/21-01/01
URBROJ: 2109-12-21-85
Čakovec, 08. lipnja 2021.

OBAVIJEST

o prethodnoj provjeri znanja (testiranja) i sposobnosti kandidata za prijam u radni odnos: čuvar/ica - recepcionar/ka

Za kandidate koji ispunjavaju formalne uvjete javnog natječaja objavljenog 20. svibnja 2021. godine na službenim mrežnim stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i službenim mrežnim stranicama Muzeja Međimurja Čakovec za radno mjesto: čuvar/ica – recepcionar/ka provesti će se provjera znanja (testiranje) sposobnosti i vještina za obavljanje poslova radnog mjesta: provjera znanja jednog stranog jezika, provjera znanja rada na računalu i kvalifikacijski razgovor.

Zbog zaštite osobnih podataka, kandidati će osobno biti obaviješteni putem elektroničke pošte koju su naznačili u svojim prijavama na natječaj.

Pismeno testiranje održati će se u Muzejsko-informativnom centru (MIC-u) Muzeja Međimurja Čakovec, Trg Republike 5, 40 000 Čakovec, u petak, 11. lipnja 2021. godine, s početkom u 9:00 sati.

Testiranje će se održati uz provođenje epidemioloških mjera:
1. Pri ulazu u Muzejsko-informativni centar (MIC) osoba obvezno mora nositi zaštitnu masku i dezinficirati ruke dezinfekcijskim sredstvom.
2. Mole se osobe da kod kuće izmjere temperaturu i da ne pristupaju testiranju ukoliko imaju temperaturu 37.2°C i/ili više i/ili pokazuju neki od simptoma bolesti COVID-19.

Postupak testiranja:

Postupak testiranja i naknadni kvalifikacijski razgovor provest će Povjerenstvo za provedbu javnog natječaja.

Na pismeno testiranje je potrebno donijeti osobnu iskaznicu ili drugu ispravu na kojoj se nalazi fotografija, s kojom se dokazuje identitet osobe.

Ne postoji mogućnost naknadnog pisanog testiranja, bez obzira na razloge koje pojedinog kandidata eventualno spriječe da testiranju pristupi u naznačeno vrijeme.

Smatra se da je kandidat koji nije pristupio testiranju povukao prijavu na javni natječaj.

Nakon utvrđivanja identiteta kandidata, kandidatima će biti podijeljena pitanja iz navedenih područja testiranja.

Vrijeme trajanja testiranja – 60 minuta.

Za vrijeme testiranja nije dopušteno:
- koristiti se bilo kakvom literaturom odnosno bilješkama
- koristiti mobitel ili druga komunikacijska sredstva
- napuštati prostoriju u kojoj se provjera odvija

Kvalifikacijski razgovori s kandidatima

S kandidatima koji su riješili pismene testove u postotku od 60% ili većem biti će obavljeni kvalifikacijski razgovori isti dan, s početkom u 11:00 sati.

Povjerenstvo za provedbu natječaja

 
ARHIVA VIJESTI
MUZEJ MEĐIMURJA ČAKOVEC
 
Trg Republike 5, 40000 Čakovec
T/F +385 (0)40 313 499
EMAIL mmc@mmc.hr
LJETNO RADNO VRIJEME: 1. travnja - 30. rujna
Ponedjeljak - Petak: od 7 do 18 sati
Subota - Nedjelja: od 10 do 14 sati
ZIMSKO RADNO VRIJEME: 1. listopada - 31. ožujka
Ponedjeljak - Petak: od 7 do 15 sati
Subota - Nedjelja: od 10 do 14 sati
Blagdanima i državnim praznicima muzej je zatvoren.
PRATITE MMČ NA