Javna nabava Muzeja Međimurja Čakovec

Muzej Međimurja Čakovec
40 000 Čakovec, Trg Republike 5
MB: 3109259
OIB: 24052785077
IBAN: HR2823400091116012952
E-RAČUN: mmc@mmc.hr

Ured za kontakt:
Ured ravnatelja:
Ravnateljica: Maša Hrustek Sobočan
Telefon/Telefaks: 040/313-499

 

Sukladno članku 80. ZJN 2016. predstavnik naručitelja obavezan je potpisati izjavu o postojanju ili nepostojanju sukoba interesa te je ažurirati bez odgađanja ako nastupe promjene.

Nadalje, naručitelj je obvezan na temelju izjave svog predstavnika na svojim internetskim stranicama objaviti popis gospodarskih subjekata s kojima je predstavnik naručitelja iz članka 76. stavka 2. točke 1. ZJN 2016. ili s njim povezane osobe u sukobu interesa ili obavijest da takvi subjekti ne postoje te ih ažurirati bez odgađanja ako nastupe promjene.

Izjava o nepostojanju sukoba interesa:
Izjava ravnateljice

Obavijest:
Ne postoje gospodarski subjekti s kojima Muzej Međimurja Čakovec, kao javni naručitelj, ne smije sklapati ugovore o javnoj nabavi.

 

Pravilnik o postupku provođenja javne nabave

 

Zakon o javnoj nabavi

 

Plan nabave

 

Registar ugovora

 

EU fondovi

MUZEJ MEĐIMURJA ČAKOVEC
 
Trg Republike 5, 40000 Čakovec
T/F +385 (0)40 313 499
EMAIL mmc@mmc.hr
LJETNO RADNO VRIJEME: 1. travnja - 30. rujna
Ponedjeljak - Petak: od 7 do 18 sati
Subota - Nedjelja: od 10 do 14 sati
ZIMSKO RADNO VRIJEME: 1. listopada - 31. ožujka
Ponedjeljak - Petak: od 7 do 15 sati
Subota - Nedjelja: od 10 do 14 sati
Blagdanima i državnim praznicima muzej je zatvoren.
PRATITE MMČ NA