Stalni postav
Arheološke, povijesne i kulturno-povijesne zbirke

Muzejska građa arheoloških, povijesnih i kulturno-povijesnih zbirki izložena je na drugom katu palače, te predstavlja povijesni i kronološki pregled sa eksponatima od razdoblja prapovijesti do suvremenog doba.

Najstariji predmeti stalnog postava su arheološki nalazi iz razdoblja mlađeg kamenog, bakrenog, brončanog i željeznog doba koji prikazuju razvoj materijalne i duhovne kulture prostora Međimurja. Slijede predmeti rimske provenijencije iz rimskog carskog razdoblja, točnije vremenskog okvira od 1. do 5. st., dok je ranosrednjovjekovni period zastupljen rijetkim primjercima ranoslavenskih keramičkih posuda, nakitom i vrijednim primjercima oružja.

Dio muzejske građe povijesnih zbirki tematski je izložen u stalnom postavu Muzeja, kao samostalna cjelina ili zajedno s građom kulturno-povijesnih zbirki. Prikazano je razdoblje srednjeg i novog vijeka u kontekstu feudalnih gospodara Međimurja od 13. do 20. stoljeća, a posebice je obrađeno gospodstvo obitelji Zrinski u Međimurju, jedne od najznačajnijih hrvatskih plemićkih obitelji. U postavu muzeja posebno je obrađena tema Tiskarstvo u Međimurju, a prikazane su i dvije prijelomne godine, 1848. i 1918. dok je u tri prostorije prikazana tema Međimurje u Domovinskom ratu. Budućom reorganizacijom stalnog postava planira se obraditi i muzejskom građom prikazati ostala važna tematika iz povijesti Međimurja.

Prezentirana je i vrijedna građa umjetnosti i obrta, domaće i strane provenijencije koja ilustrira bogatu povijest materijalne kulture na području Međimurja: cehovski proizvodi i dokumentacija, zbirka oružja s vojnom opremom, namještaj, ogledala i satovi koji govore o kulturi stanovanja, te ljekarnička zbirka s laboratorijem. Sakralni fundus zastupljen je liturgijskim metalnim predmetima, tekstilom i kiparskim ostvarenjima, a u postavu pak je profane umjetnosti izložena zbirka metala (stolno posuđe i pribor za jelo), keramike (fajansa, porculan, kamenina), stakla, te modnih i tekstilnih predmeta.

MUZEJ MEĐIMURJA ČAKOVEC
 
Trg Republike 5, 40000 Čakovec
T/F +385 (0)40 313 499
EMAIL mmc@mmc.hr
LJETNO RADNO VRIJEME: 1. travnja - 31. listopada
Utorak - Petak: od 8 do 18 sati
Subota - Nedjelja: od 10 do 18 sati
ZIMSKO RADNO VRIJEME: 1. studenog - 31. ožujka
Utorak - Petak: od 8 do 15 sati
Subota - Nedjelja: od 10 do 14 sati
Ponedjeljkom, blagdanima i državnim praznicima muzej je zatvoren. Rad s korisnicima je od ponedjeljka do petka u razdoblju od 9 do 14 sati, uz prethodnu najavu i dogovor s kustosima pojedinoga odjela.
PRATITE MMČ NA