Stalni postav
Zrinski i čakovečki Stari grad

Stalni muzejski postav Zrinski i čakovečki Stari grad smješten je na drugom katu JI krila palače te je otvoren za javnost 2021. godine. Ovim postavom predstavljena je povijest i baština jedne od najznačajnijih i najmoćnijih hrvatskih plemićkih obitelji ranoga novog vijeka, obitelji Zrinski. Vrhunac moći Zrinski su postigli u 16. i 17. stoljeću kada je obitelj stolovala u Čakovcu.

U prvoj izložbenoj cjelini predstavljen je vojni, politički i društveni uspon obitelji Zrinski – od stjecanja međimurskoga posjeda do tragičnih događaja u drugoj polovini 17. stoljeća koji su doveli do sloma obitelji. Svakodnevica plemićke obitelji, djetinjstvo i obrazovanje, brak i položaj žena, moda, blagovanje i prehrana, druženje i razonoda predstavljeni su u drugoj izložbenoj cjelini i prikaz su života plemstva u ranom novom vijeku. U trećoj izložbenoj cjelini prikazan je razvoj palače i utvrde Čakovec, doma i sjedišta obitelji Zrinski. Palaču i utvrdu Zrinski su modernizirali, a svojim svestranim aktivnostima utjecali su na gospodarski, društveni i kulturni razvoj grada Čakovca.

U stalnom postavu izložena muzejska i arhivska građa Muzeja Međimurja Čakovec i Hrvatskoga povijesnog muzeja dragocjeni su artefakti novovjekovne kulturne baštine. Među njima ističe se srebrna žlica s grbom obitelji Zrinski te vrlo vrijedni primjerci hladnoga i vatrenog oružja koje je MMČ-u na privremenu posudbu ustupio Hrvatski povijesni muzej. Rodoslovlje obitelji Zrinski i biografije pojedinih članova dostupni su i putem smartphone aplikacije, a o razvoju čakovečkoga Starog grada osmišljena je interaktivna aplikacija za mlade.

Stalni postav Zrinski i čakovečki Stari grad realiziran je u okviru projekta Living Castles – Mreža „živih” dvoraca kao oblik održivog turizma za očuvanje i promicanje kulturnoga nasljeđa koji je financiran sredstvima Europskoga fonda za regionalni razvoj u okviru Programa suradnje Interreg V-A Slovenija – Hrvatska 2014. – 2020. Autorice stalnoga postava su Ana Šestak i Magdalena Vrbanec.

MUZEJ MEĐIMURJA ČAKOVEC
 
Trg Republike 5, 40000 Čakovec
T/F +385 (0)40 313 499
EMAIL mmc@mmc.hr
LJETNO RADNO VRIJEME: 1. travnja - 31. listopada
Ponedjeljak: od 10 do 20 sati
Utorak - Petak: od 8 do 20 sati
Subota - Nedjelja: od 10 do 18 sati
ZIMSKO RADNO VRIJEME: 1. studenog - 31. ožujka
Ponedjeljak: od 10 do 18 sati
Utorak - Petak: od 8 do 18 sati
Subota - Nedjelja: od 10 do 14 sati
Blagdanima i državnim praznicima muzej je zatvoren. Rad s korisnicima je od ponedjeljka do petka u razdoblju od 9 do 14 sati, uz prethodnu najavu i dogovor s kustosima pojedinoga odjela.
PRATITE MMČ NA