Završena prva faza digitalizacije građe Vinka Žganca
Admin | 4. lipnja 2020.

Od proljeća ove godine ustrojena je nova zbirka Etnografskog odjela – Memorijalna zbirka Vinko Žganec. U njoj se čuva građa povezana s radom i životom jednog od najpoznatijih hrvatskih muzikologa 20. stoljeća Vinka Žganca. Muzej Međimurja Čakovec već godinama postepeno digitalizira svoju građu, a ove godine taj proces nastavljamo građom iz ove zbirke.

 

U prvoj fazi digitalizirane su tri velike skupine građe:

1. rukopisne terenske bilješke Vinka Žganca nastale prilikom bilježenja pjesama izravno od pjevača;

2. tekstovi i članci koje je napisao sam Žganec ili su objavljeni o njemu;

građa vezana uz operu „Dorica pleše“ poput plakata za premijeru, libreta s premijere, članaka o premijeri iz dnevnog tiska.

Digitalizirana građa koristit će se u stalnom postavu novog muzeja „Riznica Međimurja“ posvećenog nematerijalnoj baštini. Korištenje multimedije omogućit će prezentaciju velikog broja predmeta koji se ne bi mogli izložiti u fizičkom obliku zbog nedostatka prostora. Obradom građe na ovaj način stvoreni su uvjeti da se ona na iznimno kvalitetan način koristi za grafičke mape. Jedna od najvećih mapa protezat će se čak 26 metara, a pričat će nam priču o životu i radu Vinka Žganca u kontekstu očuvanja nematerijalne baštine na internacionalnoj razini.

Rezultat prve faze je 86 digitaliziranih predmeta u ukupno 1035 digitalnih jedinica. Velik broj digitalnih jedinica nastao je jer je digitaliziran i sadržaj pojedinih predmeta. To su rukopisne pjesmarice žena iz Međimurja (tri pjesmarice Lesjak Marije iz Pribislavca i jedna Željeznak Ane iz Čakovca, rodom iz Križovca) koje su autorice darovale Vinku Žgancu, njegovi autorski tekstovi u časopisima koji su danas teško dostupni te nekoliko rariteta prvih zbirki pjesama koje je objavio Žganec od 1916. do 1924. godine.

Projekt se provodi uz financijsku podršku Ministarstva kulture Republike Hrvatske. Digitalizaciju je odradila tvrtka ArhivPro iz Koprivnice.

(Janja Kovač)

 
ARHIVA VIJESTI
MUZEJ MEĐIMURJA ČAKOVEC
 
Trg Republike 5, 40000 Čakovec
T/F +385 (0)40 313 499
EMAIL mmc@mmc.hr
LJETNO RADNO VRIJEME: 1. travnja - 30. rujna
Ponedjeljak - Petak: od 7 do 18 sati
Subota - Nedjelja: od 10 do 14 sati
ZIMSKO RADNO VRIJEME: 1. listopada - 31. ožujka
Ponedjeljak - Petak: od 7 do 15 sati
Subota - Nedjelja: od 10 do 14 sati
Blagdanima i državnim praznicima muzej je zatvoren.
PRATITE MMČ NA
 
:40px">