Povijesni odjel
Zbirka razglednica i novina

Zbirka razglednica i novina Muzeja Međimurja Čakovec tematski je podijeljena na razglednice i dopisnice te novine i druge publikacije.

U zbirci se nalaze razglednice i dopisnice nastale u razdoblju od kraja 19. stoljeća do danas. Vrlo su zanimljive najstarije razglednice koje, osim što su rijetke, imaju i dokumentarnu vrijednost jer većinom prikazuju Čakovec i druga međimurska naselja (Prelog, Štrigova, Donja Dubrava, Belica), ali i neke važne događaje iz lokalne povijesti. Zanimljive su na primjer antitrianonska propagandna razglednica o odcjepljenju Međimurja od Mađarske iz 1919. godine i fotografija-dopisnica Međimurskog kulturnog društva snimljena u Budimpešti za vrijeme II. svjetskog rata.

Zbirku čine i novine tiskane u Međimurju ili na neki način povezane s Međimurjem (od 1884. godine do 50-ih godina 20. stoljeća). Povijesni odjel čuva uvezana godišta lista Medjimurje – Muraköz (za 1884., 1886., 1892. i 1906. godinu), Medjimurske novine 1920. godište te Megyimurje – Muraköz 1942. godište, kao i pojedinačne brojeve tih tjednika. Tu su i humoristički list Piacz iz 1886. godine, Čakovečki strički iz 1935. godine te Pikač iz 1940. godine.

U Zbirku je ušla i građa (novine, časopisi, bilteni i druge slične tiskovine) koja je prije bila u Zbirci narodne revolucije. Zbirka je prikupljana tijekom proteklih 50 godina poklonima građana i otkupima.

voditeljica zbirke: Ana Šestak, viša kustosica
porijeklo: otkup, poklon, zatečeno u muzeju
vrsta predmeta: razglednice, dopisnice, novine, časopisi, bilteni

MUZEJ MEĐIMURJA ČAKOVEC
 
Trg Republike 5, 40000 Čakovec
T/F +385 (0)40 313 499
EMAIL mmc@mmc.hr
LJETNO RADNO VRIJEME: 1. travnja - 31. listopada
Ponedjeljak: od 10 do 20 sati
Utorak - Petak: od 8 do 20 sati
Subota - Nedjelja: od 10 do 18 sati
ZIMSKO RADNO VRIJEME: 1. studenog - 31. ožujka
Ponedjeljak: od 10 do 18 sati
Utorak - Petak: od 8 do 18 sati
Subota - Nedjelja: od 10 do 14 sati
Blagdanima i državnim praznicima muzej je zatvoren. Rad s korisnicima je od ponedjeljka do petka u razdoblju od 9 do 14 sati, uz prethodnu najavu i dogovor s kustosima pojedinoga odjela.
PRATITE MMČ NA