Obnova objekata MMČ-a
Nastavak radova na statičkoj sanaciji palače Staroga grada
Admin | 27.09.2017. 10:28

Početkom rujna 2017. godine započeli su građevinski radovi na rekonstrukcije nosive konstrukcije 2. kata jugozapadnog krila palače Starog grada u Čakovcu. Uslijed radova privremeno je zatvoren jedan hodnik stalnog postava (Sakralna zbirka, Zbirka medicine i ljekarništva, Zbirka tiskane građe i građanska soba s namještajem iz 19. stoljeća).

Radi se o prijeko potrebnoj statičkoj sanaciji koja se u kontinuitetu provodi od 2010. godine. Zahvaljujući sredstvima Ministarstva kulture RH i potpori nadležnog Konzervatorskog odjela u Varaždinu, godišnje se sanira jedan kat. Do sada je sanirano kompletno JI krilo (prizemlje, međukat, 1. kat i 2. kat) te prve tri etaže jugozapadnog krila (prizemlje, međukat i 1. kat). Završetkom trenutnih radova do kraja tekuće godine jugozapadno krilo će također biti u potpunosti statički obnovljeno i sigurno. No, iako su financirani građevinski radovi, još uvijek nedostaje sluha na državnoj razini i lokalnoj zajednici za financijsku pomoć pri postavljanju saniranih dijelova u kompletnu funkciju.

Nakon sanacije potrebno je natrag uvesti mrežu elektroinstalacija, termotehničkih instalacija, postaviti parkete, vatrodojavu i obaviti soboslikarske radove. Dio spomenutih investicija prijavili smo na EU fondove te se nadamo i ovim putem osigurati sredstva za dovršenje, kako bi stalni postav muzeja mogao prezentirati u svom punom obimu.

Za 2018. godinu od investicija prijavljeni su na Ministarstvo kulture RH radovi na rekonstrukciji glavnog stubišta palače i dovršenje sanacije pomoćnog gospodarskog stubišta, čijom izvedbom će radovi na statičkoj sanaciji biti konačno kompletirani. Nakon toga čeka nas djelomična obnova krovišta i fasade. Kada svi građevinski radovi na palači budu dovršeni i zadovoljeni preduvjeti, planira se postavljanje novog i modernijeg stalnog postava Arheološkog, Povijesnog i Kulturno-povijesnog odjela. (MHS)

MUZEJ MEĐIMURJA ČAKOVEC
Trg Republike 5, HR 40000 Čakovec
KONTAKTI
Posjete:
Tel: +385 (0)40 310 040
E-mail: posjete@mmc.hr
Rad s djelatnicima:
T/F: +385 (0)40 313 499
E-mail: mmc@mmc.hr
RADNO VRIJEME MUZEJA
LJETNO RADNO VRIJEME: 1. travnja - 31. listopada
Ponedjeljak: od 10 do 18 sati
Utorak - Petak: od 8 do 18 sati
Subota - Nedjelja: od 10 do 16 sati
ZIMSKO RADNO VRIJEME: 1. studenog - 31. ožujka
Ponedjeljak: od 10 do 18 sati
Utorak - Petak: od 8 do 18 sati
Subota - Nedjelja: od 10 do 14 sati
Blagdanima i državnim praznicima muzej je zatvoren.
VAŽNO:
Za grupne posjete, stručna vodstva i radionice potrebna je najava telefonom na broj 040/310-040 ili mailom na: posjete@mmc.hr barem 48 sati unaprijed.
U slučaju kašnjenja grupe na dogovoreno stručno vodstvo molimo Vas da kašnjenje obavezno javite telefonski na broj 040/310-040. Ukoliko kašnjenje vremenski prijeđe u dogovoreni termin iduće grupe, stručno vodstvo neće se održati.
Za pomoć kustosa potrebno je dogovoriti se unaprijed telefonom na broj 040/313 499 ili mailom na mmc@mmc.hr.
Rad kustosa s korisnicima je od ponedjeljka do petka u razdoblju od 9:00 do 14:00 sati, uz prethodnu najavu i dogovor s kustosima pojedinoga odjela.
PRATITE MMČ NA