EU projekti
Otvorenje Muzejskog informativnog centra
Admin | 16.07.2015. 09:24

U palači Staroga grada Čakovca 28. travnja u 18 sati otvoren je Muzejski informativni centar – MIC. Centar je zamišljen kao polazišna info točka projekta Putovi Zrinskih i centar informacija vezanih uz turističku ponudu Čakovca i Međimurja. Dodatni sadržaji uključivali bi posjet samom Muzeju Međimurja Čakovec, suvenirnici i kušaonici pjenušca. Na taj način će se postići jedan dio revitalizacije turizma u Starome gradu, a Muzej će dobiti na vidljivosti i biti jedan od temeljnih razloga posjete.

U sklopu projekta Putovi Zrinskih izraditi će se softver s kartom svih lokacija, radi lakše navigacije kroz projektno područje, te softver za info-kiosk sa svim osnovnim turističkim informacijama. Na predviđenih 17 lokacija u Međimurju postaviti će se info-ploče koje će biti prenosive i na kojima će se nalaziti osnovne informacije o povijesti Međimurja u vrijeme vladavine obitelji Zrinskih.

vrijeme trajanja: 28. travnja 2015.
organizator: Muzej Međimurja Čakovec
mjesto održavanja: Muzejski informativni centar Muzeja Međimurja Čakovec

MUZEJ MEĐIMURJA ČAKOVEC
 
Trg Republike 5, 40000 Čakovec
T/F +385 (0)40 313 499
EMAIL mmc@mmc.hr
LJETNO RADNO VRIJEME: 1. travnja - 30. rujna
Ponedjeljak - Petak: od 7 do 18 sati
Subota - Nedjelja: od 10 do 14 sati
ZIMSKO RADNO VRIJEME: 1. listopada - 31. ožujka
Ponedjeljak - Petak: od 7 do 15 sati
Subota - Nedjelja: od 10 do 14 sati
Blagdanima i državnim praznicima muzej je zatvoren.
PRATITE MMČ NA