Virtualna izložba o čipki iz Međimurja
Admin | 31. prosinca 2020.

Nematerijalna baština definira se kao “vještine, izvedbe, izričaji, znanja, umijeća, kao i instrumenti, predmeti, rukotvorine i kulturni prostori koji su povezani s tim, koje zajednice, skupine i u nekim slučajevima, pojedinci prihvaćaju kao dio svoje kulturne baštine“. Najvažniji element u zaštiti nematerijalne baštine su pojedinci i zajednice koje pojedino dobro njeguju i prenose dalje.

 

Umijeće izrade čipke na batiće vještina je koja se prakticirala u donjem Međimurju, no najdulje se zadržala u mjestu Sveta Marija. U Svetoj Mariji se i danas aktivno izrađuje čipke. Osim čipkarica, kao baštinu svog kraja prepoznaje je i općina na čelu s načelnicom gospođom Đurđicom Slamek.

Na njemu inicijativu kustosi Muzeja Međimurja Čakovec osmislili su virtualnu izložbu o umijeću izrade čipke u Međimurju, zaštićenom pod nazivom „Tradicijsko umijeće izrade čipke na batiće na području Svete Marije“ kao nematerijalno kulturno dobro Republike Hrvatske.

Izložba je nastala na temelju istraživanja kustosica Etnografskog odjela MMČ-a, a posebno Smiljane Petr-Marčec. Petr-Marčec se čipkom aktivno bavila od sredine 1990-ih godina kada je usko surađivala s gospođom Nadom Mance, obnoviteljicom ove vještine koja je gotovo zamrla i bez koje bismo danas za ovo umijeće znali samo kao kuriozitet iz usmene predaje.

Virtualna narav izložbe omogućila je da se javnosti predstavi građa koja se čuva u fototeci Etnografskog odjela. Stotinjak jedinica fotografske građe s tematikom čipke brižno se čuva, obrađuje i digitalizira te koristi za istraživanja daleko od očiju javnosti. Ovog puta ona je predstavljena javnosti po prvi put kao zaokružena cjelina.

Izložba je svojevrsna uvertira stalnom postavu posvećenom nematerijalnoj baštini Međimurju u novom muzeju „Riznica Međimurja“. Muzej nastaje u fortifikaciji Starog grada Čakovec, a planirano otvorenje je na proljeće 2021. godine.

(Janja Kovač)

 
VIRTUALNE IZLOŽBE
MUZEJ MEĐIMURJA ČAKOVEC
 
Trg Republike 5, 40000 Čakovec
T/F +385 (0)40 313 499
EMAIL mmc@mmc.hr
LJETNO RADNO VRIJEME: 1. travnja - 30. rujna
Ponedjeljak - Petak: od 7 do 18 sati
Subota - Nedjelja: od 10 do 14 sati
ZIMSKO RADNO VRIJEME: 1. listopada - 31. ožujka
Ponedjeljak - Petak: od 7 do 15 sati
Subota - Nedjelja: od 10 do 14 sati
Blagdanima i državnim praznicima muzej je zatvoren.
PRATITE MMČ NA
 
:40px">