Sažetak aktivnosti Muzeja Međimurja Čakovec tijekom 2018.
Admin | 12. veljače 2019.

Sve donedavno hrvatski muzeji bili su poprilično samozatajne institucije. Njihov unutarnji, gotovo samostanski mir bio je impresivan i stvarao je poštovanja vrijedan privid spokoja staloženog intelektualca, kojeg je najbolje pustiti na miru. S vremenom se, međutim, sve promijenilo: muzeji su otvorili svoja vrata, postali su glasniji u traženju svog zasluženog mjesta, ugleda i uvažavanja u životu demokratizirane zajednice koja je i sama postala glasnija i samokritičnija. Tako se stvorilo natjecateljsko ozračje među muzejskim, i općenito kulturnim institucijama. Naglo je izblijedjela i dotad veoma izražena razlika između “velikih urbanih” i “provincijskih ” muzeja i sve je nekako postala stvar snalaženja u aktualnoj tržišnoj utakmici koja ne poznaje nikakve granice niti ograničenja. Održane su prve Noći muzeja, ali su začete i mnogobrojne druge originalne muzejske priredbe koje su muzejima udahnule život i učinile da postanu predmet razgovora posve običnih ljudi, a što je posebice važno, i predmet interesa djece i mladeži. U svemu tome zapaženo mjesto pripada i Muzeju Međimurja Čakovec, koji je na dobrom putu da postane mjerilo kulturnih događanja ovoga dijela Hrvatske, pa i ovoga dijela Europe.

 

Ovdje donosimo tek dio aktivnosti naše institucije tijekom protekle godine:

1. PROJEKTI

1.1. U tijeku je provedba velikog projekta: Rekonstrukcija i revitalizacija fortifikacije Starog grada Čakovec u Muzej nematerijalne baštine, KK.06.1.1.01.0049, sufinanciranog iz Europskog fonda Konkurentnost i kohezija 2014. – 2020. Projekt se provodi u suradnji s vodećim parnerom Međimurskom županijom i ostalim partnerima: Regionalnom razvojnom agencijom Međimurje REDEA-om i Turističkom zajednicom Međimurske županije. Ukupna vrijednost projekta je 40.802.742,56 HRK, od čega je sufinanciranje EU u iznosu od 34.682.280,40 HRK.

Tijekom 2018. godine započeli su građevinski radovi na obnovi svih 5 dijelova fortifikacije (DILATACIJA I – DILATACIJA V). Podpilotirani su temelji bedema i temelji nekadašnje barokne zgrade srušene pod kraj sedamdesetih godina 20. stoljeća, koja se gradi natrag u vidu faksimila (replike u vidu načina gradnje i u vidu izgleda) i trenutno je u fazi izgradnje (dilatacija IV). Posebno zahtjevan dio kod novogradnje bilo je ručno zidanje polukružnih svodova sa susvodnicama u tehnici koja je gotovo već zaboravljena. Svi unutarnji prostori očišćeni su od žbuke, napravljen je proboj između malog bastiona (dilatacija I) i zgrade u dilataciji II; dozidano je vanjsko stubište uz mali bastion (na poziciji nekadašnjeg), izvedene su mjere hitne sanacije velikog bastiona (dilatacija III) injektiranjem pukotina te je trenutno u tijeku kompletna statička sanacija istog. Statička sanacija nije bila predviđena projektom s obzirom da je zgrada sanirana tijekom devedesetih godina 20. stoljeća, no radovi su na licu mjesta pokazali drukčiju situaciju nego u dokumentaciji. Radovi sanacije su bili nepredviđeni, no zbog nastale situacije neizbježni. Do sada ti dodatni radovi nisu vremenski usporili tijek predviđenih radova. Sanirana je i vanjska rupa na bedemu u dilataciji V. Svi radovi popraćeni su nadzorom Konzervatorske službe, arheološkim nadzorom, projektnim, statičkim i arhitektonskim nadzorom. Istovremeno s građevinskim radovima, kustosice Muzeja zaposlene na projektu rade na prilagođavanju plana stalnog postava sa zahtjevima elektroinstalatera, IT tehnologija, dizajna, tehničke zaštite… itd. Do sada na projektu Muzej nije imao troškova nabave, koja nam tek predstoji u 2. polovici 2019. i 2020. godini za opremanje unutrašnjosti novog muzeja.

1.2. 1. listopada 2018. započeo je i projekt : LIVING CASTLES – Mreža živih dvoraca i ljetnikovaca kao oblik održivog turizma za očuvanje i promicanje kulturnog nasljeđa. Projekt se provodi u sklopu OP INTERREG V-A Slovenija – Hrvatska 2014. – 2020. Na projektu je zaposlen kustos-povjesničar na pola radnog vremena za vrijeme trajanja projekta (1.10.2018. – 31.03.2021.) U sklopu projekta isplanirani su infrastrukturni radovi na 2. katu JI krila palače Starog grada kako bi se osposobio i modernizirao dio stalnog postava o obitelji Zrinski.

STATIČKA SANACIJA

Obavljena je statička sanacija glavnog stubišta i gospodarskog (sekundarnog) stubišta palače, što je financirano od strane Ministarstva kulture RH i Međimurske županije.

MUZEJSKE ČUVAONICE

Uređene su čuvaonice muzejske građe za arheološki, povijesni, etnografski i kulturno-povijesni odjel na 1. katu JZ krila: postavljeni su podovi, ofarbani zidovi, postavljene elektroinstalacije te su dopremljene namjenski izrađene metalne police za građu koja će se tijekom 2019. preseliti natrag iz dislociranog skladišta u vojarni u prostore palače na bolje uvjete čuvanja.

Uređena je čuvaonica arhivskog gradiva za dokumentaciju o poslovanju Muzeja od 1955. do danas.

Uređena je čuvaonica kamene građe u prizemlju JI krila.

Uređenje i opremanje čuvaonica financirano je sredstvima Ministarstva kulture RH, Međimurske županije i vlastitim sredstvima.

MUZEJSKI FUNDUS

U 2018. godini za muzejski fundus je otkupljeno ukupno 82 predmeta, a darovano Muzeju 106 predmeta.

ARHEOLOŠKA ISTRAŽIVANJA

Obavljena su arheološka istraživanja 2 različitih terena: Stari grad Čakovec – istraživanje temelja južnog bedema i ranosrednjevjekovni lokalitet Bistričko polje kraj Donjeg Vidovca te 1 rekognosciranje terena na širem području Čakovca

IZLOŽBENA DJELATNOST

U 2018. godini Muzej je postavio ukupno 13 izložbi, od toga: 9 izložbi u sklopu Muzeja i 4 izložbe van Muzeja, u sklopu drugih institucija.

U ovoj godini to su bile izložbe:

- Ljudstvo moje međimursko, imaš blaga i bogatstva – nematerijalna baština Međimurja

- Trag dobrote: 20 godina Varaždinske biskupije

- Zbirka BALI – izbor iz hrvatske umjetnosti, izložba na 2 lokacija (MMČ i CZK)

- Stanislav Novak – PHOTO CITY, izložba fotografija

- Hanibal Salvaro: ARVINIAS – segment 2, izložba povodom 60 godina umjetničkog rada

- Vladimir Blažanović – RETROSPEKTIVA

- Dino Trtovac, Monografska izložba slika 1992.-2018.

- KULTUROŠ – U tuđem prostoru, izložbe u Kraljevom vrtu i u stalnom postavu Muzeja

- ZRINSKI ART FESTIVAL, skulpture u okolini Muzeja (park i kolnica) – organizator Damir Klaić Ključ

- Majski memorijal kroz prizmu plakata – izložba u Centru za kulturu Čakovec

- Židovi u Međimurju – izložba u zgradi Scheier, povodom Dana europske baštine

- Uvid u život i djelo Vinka Žganca, izložba u Knjižnici „Nikola Zrinski“ u Čakovcu

PROJEKT MUZEJSKA KUTIJA

Nastavljen je projekt prezentacije muzeja van muzeja: Muzejska kutija u Gradskoj kavani.

MANIFESDTACIJE

Od manifestacija održano ih je 9: Noć muzeja, Kraljev rođendan, Kraljeve trešnje, Jesen u Kraljevom vrtu – Z domaćega vrta, Dani otvorenih vrata EU fondova, Kulturoš, Zrinski Art Festival, Dani europske kulturne baštine, Mali školski kustosi.

IZDAVAŠTVO

U nakladi Muzeja tijekom 2018. godine tiskano je 3 većih kataloga tematskih izložbi, 3 deplijana te radni listići uz stalni postav likovnih zbirki za osnovne škole.

PRODUKCIJA FILMOVA

Kroz projekt Dokumentiranja nematerijalne baštine snimljena su dva dokumentarna filma o nematerijalnoj baštini Međimurja: Umijeće sviranja cimbula i Međimurska popevka.

PEDAGOŠKA DJELATNOST

U 2018. godini oformljen je PEDAGOŠKI ODJEL Muzeja povodom rastuće potražnje za muzejskim radionicama i edukativnim programom za međimurske predškolske ustanove, osnovne i srednje škole. Sredinom godine zaposlen je muzejski pedagog i započeo je sustavan projekt muzejske edukacije pod krovnim nazivom MUZEOLOGAJNICA.

Održano je ukupno 32 radionice na 27 različitih tema koje je posjetilo 707 djece.

NAGRAĐENI SMO

MUZEJ ZA POGLED, radionica s djecom autističnog spektra osmišljena u suradnji s udrugom Pogled i kliničkom psihologinjom dr. Jelenom Kliničkom proglašena je jednom od 10 najuspješnijih edukativnih akcija na razini države. Projekt je prvi takav muzejski program u Hrvatskoj koji je namijenjen jednoj od najranjivijih socijalnih skupina. Projekt je financirao Grad Čakovec.

PUBLICISTIČKA DJELATNOST

Tijekom 2018. godine stručni djelatnici Muzeja napisali su ukupno 51 članak za muzejsku rubriku Međimurskih novina; 25 članaka za muzejsku rubriku i 12 kronologija po mjesecima za mjesečnik Cooltura.

POSJEĆENOST

Stalni postav Muzeja, povremene izložbe i dodatne programe posjetilo je ukupno 10.638 posjetitelja.

 
ARHIVA VIJESTI
MUZEJ MEĐIMURJA ČAKOVEC
 
Trg Republike 5, 40000 Čakovec
T/F +385 (0)40 313 499
EMAIL mmc@mmc.hr
LJETNO RADNO VRIJEME: 1. travnja - 30. rujna
Ponedjeljak - Petak: od 7 do 18 sati
Subota - Nedjelja: od 10 do 14 sati
ZIMSKO RADNO VRIJEME: 1. listopada - 31. ožujka
Ponedjeljak - Petak: od 7 do 15 sati
Subota - Nedjelja: od 10 do 14 sati
Blagdanima i državnim praznicima muzej je zatvoren.
PRATITE MMČ NA
 
:40px">