Arheološka istraživanja
Sjevernoistočno Međimurje - južna obala rijeke Mure, 2014, terenski pregled
Admin | 27.09.2014. 14:33

Tijekom studenog 2014. g. proveden je terenski pregled područja sjeveroistočnog Međimurja s ciljem utvrđivanja položaja novovjekovnih pograničnih utvrđenja uz rijeku Muru. Program je provodio Muzej Međimurja Čakovec, a stručni je voditelj terenskog pregleda bila Branka Marciuš, kustos arheoloških zbirki Muzeja. Radovi su u cijelosti financirani sredstvima Ministarstva kulture RH.

Radi zaštite od osmanlijskih osvajačkih i pljačkaških pohoda, Nikola IV. Zrinski započinje izgradnju obrambenog sustava na rijeci Muri, koju nastavlja njegov sin Juraj IV. Zrinski. Obrambeni je sustav obuhvaćao utvrde Legrad i Molnari, šest kaštela, te devetnaest čardaka na desnoj ili južnoj obali rijeke Mure. Glavna vojna upravna jedinica ili kapetanija sa sjedištem u Legradu, djelila se na vojvodate sa središtima u Kotoribi, Goričanu i Novakovcu. Važan povijesni izvor za poznavanje navedene vojne organizacije je zemljopisna karta Giovanija Giuseppea Spalle iz 1670. g. sa ucrtanim utvrdama i čardacima uz rijeku Muru, koja je bila jedan od glavnih izvora korištenih tijekom pripremnih radova.

Terenski pregled položaja pograničnih utvrđenja prema cilju i pristupu možemo nazvati tematskim terenskim pregledom. Prethodnom analizom kartografskih izvora, toponima, mikrotoponima i iskaza mještana okolnih sela, utvrđene su lokacije na kojima je pretpostavljeno postojanje rano novovjekovnih utvrđenja. Spomenute su lokacije površinski pregledane i dokumentirane.

Arheološko nalazište Mazalinov Breg – u centru sela Podturen, oko 220 m sjeverno od mjesne crkve i oko 300 m južno od rukavca rijeke Mure. Povišenje relativno pravilnog pravokutnog oblika; geografske koordinate: E 503633, N 5147428. Usmena predaja položaj veže uz postojanje kule ili tornja koji je služio za zaklon tijekom osmanlijskih opasnosti. Lokacija je pretpostavljena analizom kartografskih izvora, konfiguracije terena i iskaza kazivača.

Arheološko nalazište Drvarijum – oko 750 m sjeverno od sela Novakovec, te oko 100 m južno od rukavca rijeke Mure, neposredno uz južnu stranu zaštitnog nasipa. Povišenje kružnog oblika, sa tri strane omeđeno jarkom; geografske koordinate: E 505357, N 5147097. Usmena predaja položaj veže uz postojanje ˝starog groblja˝. Lokacija je pretpostavljena analizom kartografskih izvora, konfiguracije terena i iskaza kazivača.

Arheološko nalazište Đulensko – oko 1 km sjeveroistočno od sela Novakovec, 40 m sjeverno od zaštitnog nasipa, te neposredno uz južnu stranu rukavca rijeke Mure. Povišenje ovalnog oblika, sa sjeverne strane omeđeno riječnim rukavcem; geografske koordinate: E 506309, N 5147066. Usmena predaja položaj veže uz postojanje ˝starog zdenca˝ i ˝stare straže˝. Lokacija je pretpostavljena analizom kartografskih izvora, konfiguracije terena i iskaza kazivača.

Arheološko nalazište Puntar – oko 2,3 km sjeveroistočno od sela Dekanovec i oko 500 m južno od glavnog toka rijeke Mure. Povišenje kružnog oblika, sa tri strane omeđeno riječnim rukavcem; geografske koordinate: E 508271, N 5147299. Lokacija je pretpostavljena analizom kartografskih izvora, toponima i konfiguracije terena.

Arheološko nalazište Stara Straža – oko 4 km sjeveroistočno od sela Domašinec i oko 300 m južno od glavnog toka rijeke Mure, neposredno uz južnu stranu zaštitnog nasipa. Povišenje nepravilnog ovalnog oblika, omeđeno riječnim rukavcima i jarkom; geografske koordinate: E 510954, N 5146724. Usmena predaja položaj veže uz postojanje ˝stare straže˝. Lokacija je pretpostavljena analizom kartografskih izvora, toponima, iskaza kazivača i konfiguracije terena.

Arheološko nalazište Bantek – oko 4,3 km sjeveroistočno od sela Domašinec i oko 800 m južno od glavnog toka rijeke Mure, te oko 100 m zapadno od zaštitnog nasipa. Povišenje ovalnog oblika, omeđeno riječnim rukavcima i jarcima; geografske koordinate: E 511743, N 5146180. Lokacija je pretpostavljena analizom kartografskih izvora i konfigiracije terena.

Arheološko nalazište Komparija – oko 250 m sjeverozapadno od graničnog prijelaza Goričan, te oko 200 m jugozapadno od glavnog toka rijeke Mure. Povišeni plato sa sjeveroistočne strane omeđen glavnim tokom rijeke Mure, a sa sjeverozapadne riječnim rukavcem; geografske koordinate: E 514449, N 5142331. Usmena predaja položaj veže uz postojanje ˝stare straže˝. Lokacija je pretpostavljena analizom kartografskih izvora, iskaza kazivača i konfiguracije terena.

Arheološko nalazište Gradić – sjeveroistočni dio sela Kotoriba, oko 150 m južno od potoka Krka, te oko 750 jugozapadno od glavnog toka rijeke Mure. Područje današnje ulice Gradić. Povišeni plato, sa sjeverne strane omeđen močvarnim terenom potoka Krka; E 524878, N 5135680. Usmena predaja položaj veže uz lokaciju utvrde Kotori, a nešto istočnije ˝starog groblja˝. Postojanje nalazišta potvrđeno je 60-ih godina prošlog stoljeća, slučajnim pronalaskom pravilnog reda koso zabijenih drvenih stupova, tijekom zemljanih radova na kat. čestici 271. Lokacija je dakle, pretpostavljena analizom toponima, iskaza kazivača, konfiguracije terena i slučajnih arheoloških nalaza (BM).

MUZEJ MEĐIMURJA ČAKOVEC
Trg Republike 5, HR 40000 Čakovec
KONTAKTI
Posjete:
Tel: +385 (0)40 310 040
E-mail: posjete@mmc.hr
Rad s djelatnicima:
T/F: +385 (0)40 313 499
E-mail: mmc@mmc.hr
RADNO VRIJEME MUZEJA
LJETNO RADNO VRIJEME: 1. travnja - 31. listopada
Ponedjeljak: od 10 do 18 sati
Utorak - Petak: od 8 do 18 sati
Subota - Nedjelja: od 10 do 16 sati
ZIMSKO RADNO VRIJEME: 1. studenog - 31. ožujka
Ponedjeljak: od 10 do 18 sati
Utorak - Petak: od 8 do 18 sati
Subota - Nedjelja: od 10 do 14 sati
Blagdanima i državnim praznicima muzej je zatvoren.
VAŽNO:
Za grupne posjete, stručna vodstva i radionice potrebna je najava telefonom na broj 040/310-040 ili mailom na: posjete@mmc.hr barem 48 sati unaprijed.
U slučaju kašnjenja grupe na dogovoreno stručno vodstvo molimo Vas da kašnjenje obavezno javite telefonski na broj 040/310-040. Ukoliko kašnjenje vremenski prijeđe u dogovoreni termin iduće grupe, stručno vodstvo neće se održati.
Za pomoć kustosa potrebno je dogovoriti se unaprijed telefonom na broj 040/313 499 ili mailom na mmc@mmc.hr.
Rad kustosa s korisnicima je od ponedjeljka do petka u razdoblju od 9:00 do 14:00 sati, uz prethodnu najavu i dogovor s kustosima pojedinoga odjela.
PRATITE MMČ NA