Arheološka istraživanja
Geofizička istraživanja nalazišta Ferenčica, 2016. godine
Admin | 16.12.2020. 11:54

Tijekom jeseni 2016. godine u organizaciji Muzeja Međimurja Čakovec sproveden je nastavak geofizičkih istraživanja nalazišta Ferenčica. Radovi su trajali od 29. listopada do 2. studenog, a obuhvaćali su sljedeće katastarske čestice, katastarske općine Prelog: 6245/2, 6246, 6644, 6645 i 6646. Voditeljica programa bila je Branka Marciuš, viša kustosica arheoloških zbirki Muzeja Međimurja Čakovec, a geofizičke radove izvodila je tvrtka Gearh, s voditeljem istraživanja doc. dr. Brankom Mušičem i suradnicima: Igorom Medarićem, Filipom Matijevićem i Margaretom Mikić. Spomenuti je program financiran sredstvima Ministarstva kulture RH.

Arheološko nalazište Ferenčica nalazi se oko 3 kilometra zapadno od grada Preloga, na 152 metra nadmorske visine i neposredno uz državnu cestu Čakovec-Koprivnica. Usmena predaja položaj povezuje s pričom o nestalom gradu, dok literatura s kraja 19. i prve polovine 20. stoljeća na položaju Ferenčice spominje postojanje vojnoga utvrđenja. Od 1963. godine - kada su provedena prva iskopavanja – pa do danas, nalazište je bilo predmetom nekoliko arheoloških iskopavanja i geofizičkih istraživanja, koja su rezultirala spoznajom i pretpostavkom o postojanju rimske vile rustike.

Geofizička istraživanja s primjenom magnetske metode (Geometrics G-858) i geoelektričnoga kartiranja (Geoscan RM15) obuhvatila su sjeverni dio arheološkoga nalazišta, a ukupna istražena površina iznosila je 5200 m². Na svim istraženim površinama udaljenost između paralelnih profila mjerenja iznosila je 0,5 metara.

Cilj provođenja magnetske metode bio je otkriti ostatke arhitekture, točnije slojeve urušavanja rimskih krovnih opeka, zatim peći i spaljene gline u različitim formama te negativnih struktura poput jaraka i sl. Izmjerene magnetske anomalije činile su linije induciranoga tipa magnetizacije, interpretirane kao zidovi od kamena i veće površine relativno jače magnetizacije s termoremanentnim tipom magnetizacije, interpretirane kao arheološki ostaci raznih vrsta opeka ili peći.

Geoelektričnim kartiranjem potvrđeno je postojanje ostataka zidova otkrivenih magnetskom metodom. Prepoznato je i nekoliko područja s relativno višim vrijednostima otpora, ali bez jasno prepoznatljivih tlocrtnih formi, interpretiranih kao arheološki slojevi s loše očuvanim ostacima arhitekture. Na sjevernom pak je dijelu istraživanoga područja utvrđeno postojanje pojasa viših vrijednosti, interpretiranoga kao ostaci prilazne ceste.

MUZEJ MEĐIMURJA ČAKOVEC
Trg Republike 5, HR 40000 Čakovec
KONTAKTI
Posjete:
Tel: +385 (0)40 310 040
E-mail: posjete@mmc.hr
Rad s djelatnicima:
T/F: +385 (0)40 313 499
E-mail: mmc@mmc.hr
RADNO VRIJEME MUZEJA
LJETNO RADNO VRIJEME: 1. travnja - 31. listopada
Ponedjeljak: od 10 do 18 sati
Utorak - Petak: od 8 do 18 sati
Subota - Nedjelja: od 10 do 16 sati
ZIMSKO RADNO VRIJEME: 1. studenog - 31. ožujka
Ponedjeljak: od 10 do 18 sati
Utorak - Petak: od 8 do 18 sati
Subota - Nedjelja: od 10 do 14 sati
Blagdanima i državnim praznicima muzej je zatvoren.
VAŽNO:
Za grupne posjete, stručna vodstva i radionice potrebna je najava telefonom na broj 040/310-040 ili mailom na: posjete@mmc.hr barem 48 sati unaprijed.
U slučaju kašnjenja grupe na dogovoreno stručno vodstvo molimo Vas da kašnjenje obavezno javite telefonski na broj 040/310-040. Ukoliko kašnjenje vremenski prijeđe u dogovoreni termin iduće grupe, stručno vodstvo neće se održati.
Za pomoć kustosa potrebno je dogovoriti se unaprijed telefonom na broj 040/313 499 ili mailom na mmc@mmc.hr.
Rad kustosa s korisnicima je od ponedjeljka do petka u razdoblju od 9:00 do 14:00 sati, uz prethodnu najavu i dogovor s kustosima pojedinoga odjela.
PRATITE MMČ NA